Den nya platsen´

Öppet hus hos Microsoft den 25 april

13.30 14.30 15.30 16.30
Det nya arbetslivet

Per Adolfsson, vd, Microsoft
Microsofts resa till det nya kontoret

Heléne Lidström, projektledare DNA, Microsoft
Vad innebär Det nya arbetslivet?

Eva Fors, marknadsdirektör, Microsoft
Vad innebär Det nya arbetslivet?

Per Adolfsson, vd, Microsoft
Riv kommunikations-pyramiderna med Enterprise Social

Peter Nicks, produktchef, Microsoft
Vågar din orga-nisation ta steget mot det nya arbetslivet?

Can Baydono, Enterprise Strategist, Microsoft
Tekniken som möjliggörare – arbeta där du är

Michael Bohlin, produktchef, Microsoft
Så attraherar du morgondagens talanger – tekniken som möjliggörare

Fredrik Wolbe, lösningsspecialist, Microsoft
En marknadschefs vardag i Det nya arbetslivet

Sabina Rasiwala Hägglund, marknadschef, Microsoft
Därför är Microsoft Sveriges bästa arbetsplats

Anne-Marie Andric, HR-chef, Microsoft
En försäljningschefs vardag i Det nya arbetslivet

Marie Ygge, försäljningsdirektör offentlig sektor, Microsoft
Hur räknar man hem Det nya arbetslivet?

Johan Dovander, CFO, Microsoft
Så här kan kontoret främja företagets resultat

Thomas Nathorst-Böös, Workspace
Från arbetsplats till mötesplats – hur utformas framtidens kontor?

Anna Wallerstedt Öberg och Wivian Eidsaunet, Murman arkitekter
Framgångsrik projektledning på din resa till Det nya arbetslivet

Linn Rodesjö och Inga Nordqvist, Ramböll Lotta Bergius, fastighetschef, Microsoft
Så byggs det i Stockholm utifrån Det nya arbetslivet

Kristina Cedrins, Ramböll