Varför volymlicensiering?

Med Microsofts volymlicensieringstjänster är det enklare och mer kostnadseffektivt att köra programvara på flera datorer på ett företag. Genom att köpa volymlicenser går det ofta att sänka kostnaderna och anpassa inköpsalternativen i högre grad. Det ger också en bättre programhantering.

I vissa volymlicensprogram ingår Software Assurance. Det här omfattande underhållspaketet kan hjälpa dina kunder att få ut mesta möjliga av sin investering i programvara med nya versionsrättigheter. Software Assurance ger också andra förmåner, till exempel Home Use Program, TechNet-prenumerationer och utbildningskuponger. Du kan välja Software Assurance vid köpet och genast dra nytta av förmånerna i licensavtalet under hela avtalstiden.

Så här fungerar volymlicensiering

Microsoft Office för Mac Standard 2011 är det mest kompletta versionen av Office för Mac, med de verktyg dina användare använder för att planera vardagen, hålla kontakten med andra och samarbeta via olika plattformar. Flera av de program som användarna redan kan och känner till i Office för Windows kombineras med enkla licensalternativ och migreringsmetoder så att det blir enkelt för volymlicenskunder att köpa eller uppgradera till Microsoft Office för Mac Standard 2011.

Volymlicensprogram

 • Open Value
 • Open Value Subscription
 • Open License
 • Select
 • Select Plus
 • Enterprise Avtal
 • Enterprise Subscription Avtal
 • Open License Academic
 • Select License Academic
 • School Agreement
 • Campus Agreement

Plattformsoberoende licenser

Microsoft Office Standard, Office Professional Plus, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Office för Mac, Word för Mac, Excel för Mac, PowerPoint för Mac och Outlook för Mac är "plattformsoberoende" licenser. En plattformsoberoende licens innebär att en produkt får användas på alla datorplattformar som programvaran körs på (t.ex. PC, Macintosh), förutsatt att den version som används är samma eller en tidigare version än den originalversion som licensierades. En kund som har licens för Office för Mac Standard 2011 kan till exempel välja att använda den licensen för att köra Office Standard 2010 för Windows. Gå till http://www.microsoft.com/licensing/ för mer information.

Vilket av Microsofts volymlicensprogram är rätt för ditt företag?

Gå igenom alternativen nedan och se vilket program som passar bäst för just din organisation.

Open-programmet
Grundläggande program som är perfekt för små och medelstora organisationer som föredrar att betala efter hand.
Select-programmet
För medelstora till stora organisationer med flera koncernbolag som vill licensiera programvara på affärsenhetsnivå, samtidigt som de kan dra nytta av fördelarna med att fungera som en och samma organisation. Avtalet löper aldrig ut och det är valfritt att lägga till Software Assurance under 36 månader.
Enterprise Avtal
För större organisationer som vill standardisera IT-tekniken inom företaget. Den här planen gäller under tre år och ger de största rabatterna. Dessutom ingår omfattande Software Assurance.
Academic
För utbildningsinstitutioner. Det finns flera program med flexibla alternativ för lärare och studenter att licensiera Microsoft-programvara.