Support

Officeformac.com support vid köp och hämtning

Om du har frågor om köp eller hämtning av Office för Mac finns det några praktiska resurser här.

Om du har gjort köpet på något annat ställe än Officeformac.com kontaktar du din återförsäljare för support om köpet.

Support för installation, aktivering, uppgradering och utvärderingsversion

Mer hjälp om installation, aktivering och uppgradering eller om hur du använder utvärderingsversionen av Office för Mac finns i följande resurser:

Resurser för produkthjälp och instruktioner

Hitta den hjälp du behöver när du använder Office för Mac i avsnittet Instruktioner på den här webbplatsen.

Utbildningsmaterial för företag, partner och småföretag

Länkar till alla självstudiekurser och videoklipp om Office 2011. Hämta ZIP-filerna med övningar för att använda dem på din dator eller anpassa dem för utbildningsgrupper.

Fråga communityn

På Office för Mac-forumen hittar du mängder av tips och råd från Mac-användare om hur du får ut mesta möjliga av varje produkt.

Kontakta en supportexpert hos Microsoft

Gå till Solution Center om du vill ha svar på vanliga tekniska supportfrågor och länkar till användbara resurser.