För fram dina idéer med stil.

Nyheter i Word 2011

Med Word för Mac 2011 är det enkelt att strukturera dina tankar, marknadsföra ditt företag och författa allt från en deckare till en julhälsning som ett nyhetsbrev, med stil. Sedan kan du spara, redigera och dela dem online.

Word Publishing Screenshot

Publiceringslayoutvyn

Ännu bättre desktop publishing.

Skapa enkelt fängslande nyhetsbrev, broschyrer och dokument. Ett kraftfullt användargränssnitt ger användarna möjlighet att enkelt ändra placeringen av text, figurer, bilder, SmartArt och diagram i ett dokument. I Word finns det även nya ligaturer för dokument som ger ett proffsigare intryck, och nya typografiska funktioner för ännu mer kreativa dokument.

Kom igång med Word för Mac 2011

  • Utbildningsöversikt
  • Interaktiva guider
  • Grunderna i Word 2011

Visuella formatmallar

Dra nytta av formatmallar.

Se vilka formatmallar som används i dokumentet direkt, så att du kan formatera dokument på ett konsekvent och genomgående sätt. Tack vare visuella hjälpmedel för formatmallar i Word 2011 finns det nu också färgkodade hjälpmedel som markerar relationen mellan formatmallar och innehåll, och som gör att eventuella formateringsfel enkelt kan hittas med ett enda klick. Det är enklare och tillförlitligare än någonsin att använda formatmallar.

Fokusvy

Fokusera på helheten.

Minimera störningsmoment när du arbetar i läs- eller skrivläge. Med fokusvyn kan du blockera alla andra fönster, menyer, paneler och annat onödigt på skärmen, så att du kan fokusera på uppgiften: att läsa eller redigera ett Word-dokument.

Ändra ordning på objekt

Hantera lager enkelt.

Med funktionen Ändra ordning på objekt kan du enkelt ändra ordning på lager med text, foton och grafik i dokument. Den här nya funktionen gör att användare enkelt och omedelbart kan justera lager för att få mer förutsägbara resultat, utan tidskrävande arbete.

Word Online

Kom åt dina filer, var du än är.

Publicera, kom åt, redigera och dela dina filer i princip varifrån som helst. I Word Online kombineras Office-funktioner som används ofta och möjligheter för samtidig redigering i realtid så att du kan samarbeta kostnadsfritt med vänner och familj i delade dokument.

Samtidig redigering

Samarbeta, var du än är.

I Word för Mac 2011 kan flera redigera samma dokument samtidigt från olika datorer på olika platser. Under samtidig redigering kan användarna se när det sker uppdateringar, veta när andra är närvarande, hindra andra författare från att ändra avsnitt de jobbar med och lösa ändringar som motsäger varandra.