Namn

Fredrik Berg

Skola

John Bauergymnasiet, Örebro

Ämne

Matematik

Årskurser

Gymnasiet

 

Kolla in skolmaterial!

Interview:

Fredrik Berg är lärare i matematik på John Bauergymnasiet i Örebro. Han fi ck 2009 utmärkelsen Sveriges mest innovativa lärare i matematik från Lärarnas Riksförbund och Microsoft. Detta ledde till en föreläsningsturné till ett 15-tal gymnasier, högskolor och universitet med inriktning på pedagogik och matematik.

Han berättar att han fi ck många positiva kommentarer på att han visat praktiska exempel som ger framgång, att att matematikämnet är så mycket mer än att räkna i boken och att det är viktigt att eleverna verkar få bättre självförtroende med hans metoder.

Det skrivs och talas mycket om elevers dåliga resultat men efter fem år med datorn som verktyg i undervisningen ser Fredrik Berg att hans elever numera presterar bra resultat. Han ansvarar för utvecklingen av matematikundervisningen för samtliga John Bauergymnasier.

Excel riktigt matteprogram

– Både jag och mina elever använder Excel mycket, berättar han. Det är ett riktigt matteprogram och användbart för t ex statistik, funktionslära och presentationer. Vi har gått över till Windows 7 och Microsoft Office 2010 och konstaterar att allt blivit mer användarvänligt. Det går snabbare att hitta saker och att göra sina presentationer snyggare. På gymnasiet i Örebro finns program för bl a Teknik-IT & Systemutveckling och IT & support.

– Jag är själv ingen IKT-expert men ser datorn som ett arbetsverktyg med stor utvecklingspotential – som det är nu nyttjar vi bara en liten procent. När det gäller pedagogiken finns det så mycket att göra. Vi måste se på vad som händer i klassrummet,
hur lärarna undervisar och hur eleverna uppfattar undervisningen.

– Att vi satsar på att ständigt utveckla undervisningen och ligger i framkant när det gäller tekniken gör att många elever söker sig till våra skolor, konstaterar Fredrik Berg.