Namn

Jerker Porat

Skola

Karlsängskolan, Nora kommun

Ämne

Fysik, matematik, biologi och idrott

Årskurser

Högstadiet

Jerkers lektionsmaterial

Intervju:

Jerker Porat bor i Örebro men tycker om att undervisa i Nora där det finns en bra pedagogisk miljö. program i Microsoft Office 2010 som Jerker Porat använder mest. Han har avskaffat alla pärmar och vanliga kalendrar och använder Outlook för att synka kalendern och kontakter med telefonen så han har informationen på fl era ställen. Om telefonen skulle försvinna kan man via Outlook på webben radera telefonens mailinnehåll, så inte obehöriga kan få tag på informationen.

– InfoPath använder jag för elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag gör ett prov i digitalt format och eleverna använder tangentbordet för att svara i svarsrutor. Då kan de vara med i klassrummet och göra provet i stället för att söka upp en specialpedagog.

Åtkomst och enkelhet

På skolans datorer rullar man nu ut Windows 7 för utvärdering. Jerker Porat konstaterar att arbetet med datorn går enklare och snabbare med det nya operativsystemet. Han uppskattar möjligheterna Han undervisar själv i fysik, matematik, biologi och idrott och uppskattar närheten till isbana, badhus och naturen med sina sjöar.

Han använder sin Tablet PC för undervisning i de teoretiska ämnena i stort sett hela tiden utom när han demonstrerar något praktiskt eller eleverna gör någon laboration.

– Finns möjlighet använder jag datorn även då för att dokumentera. Att publicera mer är något jag verkligen vill utveckla hos mig själv, säger han.

Många vägar till information

I väntan på centrala beslut har Jerker Porat gått sin egen väg. Han har byggt en egen hemsida, (www. jerkerporat.se) där han lägger upp kalendarium, lektionsanteckningar, länkar till sina fi lmer på SkyDrive och en mängd praktisk information till hjälp
för eleverna. Han använder även Facebook och Twitter för korta meddelanden om t ex läxor.

OneNote, Excel, PowerPoint och InfoPath är de att lagra och dela med sig t ex filmer på SkyDrive och att PowerPoint Viewer finns på Offi ce LiveSpace så att även de som inte själva har PowerPoint kan se en presentation.

– Åtkomst och enkelhet är A och O. Att man kan göra om OneNote-dokument till PDF som alla kan öppna är ytterligare en ny finess i Offi ce 2010, säger Jerker Porat.

Han märker att IKT gör att han får med även de elever som inte är intresserade av själva undervisningen. De tycker det är ”fränt” med tekniken och får mer kött på benen när de kan hämta inspiration på Internet – t ex en släggkastare när ämnet är centrifugalkraft.

Att arbeta med datorn från katedern ger också andra effekter.

– Så fort man vänder ryggen åt eleverna för att skriva på tavlan, förlorar man kontrollen över klassrummet. Nu när jag har blicken på klassen hela tiden upptäcker jag snabbt små tysta mobbingaktioner och det blir färre kast med suddgummin m m. Kommunikationen mellan mig och eleverna har utvecklats väldigt mycket.

Kommunal hemsida

Många av Jerker Porats kollegor har blivit intresserade av hans sätt att arbeta och vill kunna lägga ut sitt material för åtkomst på Internet.

– Att kollegor coachar varandra är viktigt. Det gäller inte bara IKT-användning, utan även andra pedagogiska spörsmål och idéer. Men det gäller att coachingen utförs på rätt sätt och att den som coachas har ett positiv syn på detta. Så småningom uppstår ett informationsfl öde på skolan och lärarna kan lära sig av varandra.

Jerker Porat bygger vidare på sitt eget bibliotek för undervisningen och ser bara nya möjligheter inför framtiden att dokumentera och publicera.

– Att kunna växla mellan olika digitala medier är en oslagbar källa till inspiration och att snabbt kunna följa upp sidospår som utvecklas under en lektion.