Namn

Ove Engström

Skola

Häggvisskolan, Sollentuna kommun

Ämne

Matematik, fysik och teknik

Årskurser

Högstadiet

 


Interview:

Skolan har även särskild kursplan för IKT. En gång per vecka har eleverna IKT-tid från år 6. De går bl a igenom hela Microsofts Offi ce-paket, lär sig film- och ljudinspelning, bildbehandling, presentationsteknik och att göra hemsidor m m.

– När våra elever börjar gymnasiet kan de direkt tenta av datakunskap A om de vill, konstaterar Ove Engström som själv undervisar i matematik primärt men också i fysik och teknik. IKT-undervisningen innebär t ex att de gör fantastiska redovisningar i PowerPoint – de ligger långt före oss lärare.

Kollegahandledare

Ove Engström var med i tre år som handledare under ITIS-projektet och har sedan tillsammans med Kristina Thunberg, också vid Häggviksskolan, utbildat sig i Microsofts kollega-coach-program.

De har i sin tur utbildat flera hundra lärare att själva bli kollegahandelare – en metod som visat sig mycket effektiv för att sprida kunskap om hur IKT kan användas i skolarbetet på ett pedagogiskt sätt. Kristina Thunberg har nyligen haft en fjärde utbildning i Lund för 55 lärare och planerar som bäst för utbildning av ytterligare 155 lärare i höst.

– Ska man få till en förändring i klassrummet spelar det ingen roll hur många datorer man har om man inte tänker till om det pedagogiska arbetet, påpekar hon.

Internationellt utbyte

Som SO-lärare ser Kristina Thunberg gärna att eleverna får internationellt utbyte. Genom EU:s eTwinning har en klass 9 fått ett s k digitalt rum på nätet där de utbyter information med en klass i Krakow. Till hösten ska klasserna träffas på riktigt och nian ska då bl a besöka Auschwitz.

Egna metoder

Häggviksskolan har utvecklat egna metoder för hur datorerna ska användas i skolarbetet. De är väldigt lite ”skrivmaskin”. Ove Engström har under ett år, tillsammans med lärare från 10 andra skolor i Sverige, deltagit i ett projekt lett av myndigheten för skolutveckling och Umeå universitet och har bidragit med erfarenheter därifrån. Han fi lmar sina lektioner och de finns sedan tillgångliga på skolans hemsida. Han använder själv en Tablet PC och kombinerar filmerna med tablet-funktionerna. Han anser att alla lärare borde ha en egen Tablet PC och tycker det är skandal att vissa lärare inte ens har tillgång till en egen dator.

– Eleverna får inte anteckna under lektionerna, påpekar han. Mina anteckningar läggs ut på hemsidan. Filmerna kan eleverna titta på hur många gånger de vill. Eftersom jag använder Tablet PC har jag full kontakt med klassen. Den är ett oslagbart hjälpmedel.

Goda resultat

Att hans undervisning når fram syns tydligt på meritvärdena. Skolan har t ex haft en elev som tentat av gymnasiets B-kurs i matematik redan i nian, men framförallt elever som har svårt att anteckna och lyssna samtidigt gynnas av tekniken.

– Jag jobbar bara i Office-programmen och bygger mina lektioner med PowerPoint, berättar Ove Engström, Där gör jag även röstinspelningar. När jag gick över till Windows 7 blev jag mycket nöjd med att mina gamla POD-fi lmer kunde konverteras direkt och visas i Windows Media Player. 2005 fick Ove Engström utmärkelsen Sveriges mest innovativa lärare i matematik av Lärarnas Riksförbund och Microsoft och jobbar stadigt vidare med att utveckla pedagogiken med teknikens hjälp.