Kommentarer

Microsoft Mathematics

  • Åldersgrupp:
  • Högstadie
  • Gymnasium
  • Högre utbildning

  • Ämne/kategori:
  • Matematik

  • Tillgänglighet:
  • Räkna

Med Microsoft Mathematics-tillägget för Word och OneNote, kan du utföra matematiska beräkningar och rita diagram i Word-dokument och OneNote-anteckningsböcker. Tillägget innehåller också en omfattande samling av matematiska symboler och strukturer för att visa tydligt formaterade matematiska uttryck. Du kan också snabbt infoga vanliga uttryck och matematiska strukturer med hjälp av ekvationsgalleriet.

Microsoft Mathematics-tillägget kan hjälpa dig med följande aktiviteter:
• Beräkna vanliga matematiska funktioner, t ex rötter och logaritmer
• Beräkna trigonometriska funktioner, till exempel sinus och cosinus
• Hitta derivator, integraler, gränser, summor och produkter i serier
• Göra matris-åtgärder såsom inverser, addition och multiplikation
• Göra operationer på komplexa tal
• Rita ut 2D-diagram i kartesiska och polära koordinater
• Rita ut 3D-diagram i kartesiska, cylindriska och sfäriska koordinater
• Lösa ekvationer och ojämlikheter
• Beräkna statistiska funktioner, t ex läge och variansen i listor med siffror
• Faktorisera polynom eller heltal
• Förenkla eller utöka algebraiska uttryck

Konkreta fördelar

Du slipper miniräknare, kan enkelt och snyggt få in grafer och ekvationer i dina dokument och kan uttnytja hela skärmen för att läsa av och förstå grafer.
Integrera teknik på ett naturligt sätt i lärandet.