Kommentarer

Verktyg för innovativa lärare

  • Åldersgrupp:
  • Lågstadie
  • Mellanstadie
  • Högstadie
  • Gymnasium
  • Högre utbildning

  • Ämne/kategori:
  • Media

  • Tillgänglighet:

Verktyg för innovativa lärare består av en integrerad uppsättning resurser som hjälper till att inspirera och guida pedagoger så att de kan använda teknik för att förbättra inlärningen kring "21st Century skills" - kompetenser för livslångt lärande.

Konkreta fördelar

Ett enkelt och smidigt verktyg som gör att du kan redigera information om kemi i Word.