Screenshot

Kommentarer

Mouse Mischief

 • Åldersgrupp:
 • Förskola
 • Lågstadie
 • Mellanstadie
 • Högstadie

 • Ämne/kategori:
 • Svenska
 • Engelska
 • Retorik
 • Kommunikation
 • Språk
 • Media

 • Tillgänglighet:
 • Hörsel
 • Lyssna

Mouse Mischief kan förändra lärandeprocessen i klassrummet. Verktyget som integreras i Microsoft PowerPoint 2010 eller Microsoft Office PowerPoint 2007, gör det möjligt för lärare att skapa interaktiva presentationer som engagerar och livar upp eleverna i klassrummet. Cirka 25 elever, var och en med sin kan egen mus, kan svara på flervalsfrågor, opinionsundersökningar och rita på en delad skärm.

Eleverna kan aktivt delta i lektionerna genom att klicka på, ringa in, stryka över eller rita svar på skärmen med hjälp av sina egen mus. Mouse Mischief är ett gratisverktyg från Microsoft.

Konkreta fördelar

Engagerar eleverna aktivt och stödjer kollaborativ lärande
Förbättrar hanteringen av eleverna i klassrummet och eleverna engagemang och deltagande i lektionen
Är intuitivt och passar in i det man är van att använda, dessutom är det snällt mot budgeten!