Kommentarer

Interactive Classroom

 • Åldersgrupp:
 • Högstadie
 • Gymnasium
 • Högre utbildning

 • Ämne/kategori:
 • Svenska
 • Engelska
 • Retorik
 • Kommunikation
 • Språk
 • Media

 • Tillgänglighet:
 • Hörsel
 • Lyssna

Microsoft Interactive Classroom tillför interaktion och samarbete mellan lärare och elever i klassrummet genom att göra det möjligt att skapa snabbfrågor och undersökningar med hjälp av PowerPoint, och ge möjlighet att dela anteckningar och innehåll med studenter via OneNote.

Lärare kan infoga ja/nej, sant/falskt eller flervalsfrågor, till lektioner med PowerPoint. Elever som har bärbara datorer med Windows och OneNote får över snabbfrågorna och lärarens anteckningar i realtid till sin egen OneNote-anteckningsbok.
Dessutom kan eleverna lägga till sina egna anteckningar med hjälp av vertygen som finns i OneNote. De kan också ge återkoppling i realtid på frågorna som ställs under lektionen.
Elever som inte har bärbara datorer kan delta i undersökningarna och svara på snabb-frågorna med hjälp av clickers. Detta ger lärare realtids-återkoppling på hur väl deras elever hänger med på lektionerna.

Konkreta fördelar

Engagaerar eleverna aktivt och stödjer kollaborativ lärande
Ge eleverna möjlighet att delta via sin egen dator eller med clickers och dessutom få lektionsanteckningarna överförda till sin OneNote så de kan bygga på med sina egna anteckningar.
Förbättrar hanteringen av eleverna i klassrummet och eleverna engagemang och deltagande i lektionen
Är intuitivt och passar in i det man är van att använda, dessutom är det snällt mot budgeten!