Kommentarer

Studieverktyg för Office

  • Åldersgrupp:
  • Högstadie
  • Gymnasium
  • Högre utbildning

  • Ämne/kategori:
  • Svenska
  • Engelska
  • Språk
  • Matematik

  • Tillgänglighet:

Med hjälp av Studieverktyg 2.0 kan lärare och elever komma igång, hålla ordning och utföra arbete av hög kvalitet. Lärare kan skapa effektiva resurser för utbildning, utföra administrativa uppgifter och tillämpa nya strategier för utbildning.

Med hjälp av CDK (Content Development Kit) kan lärare skapa ytterligare mallar och självstudier som integreras med vanliga Microsoft Office-program. Elever kan använda mallar när de arbetar med projekt, vilka hjälper dem att utföra olika uppgifter.

De versioner av Studieverktyg som är på engelska, franska, tyska, italienska, norska och spanska stödjer även SCORM-standarder. Med hjälp av SCORM-verktyg konverterar du sömlöst Microsoft Office-dokument till standardbaserat utbildningsinnehåll på Internet, som kan hanteras och återanvändas av alla SCORM-konverteringssystem för utbildningshantering.

Studieverktyg kan hämtas gratis av skolor som har Microsoft Office-licens.

Konkreta fördelar

Studiehjälp och stöd vid självstudier samt som stöd för lärare tom vill ta fram nytt material.