Save the date! Den 21-22 oktober 2015 är det dags igen!

Den 21-22 oktober 2015 arrangeras TechDays för 6:e gången i Sverige.

Vårt globala, uppkopplade samhälle har en potential som ger oss unika möjligheter och utmaningar. Upptäck, utmana och bidra med insikt kring dessa möjligheter på TechDays. TechDays 2015 – Future Decoded – kommer inte att förutspå framtiden, utan vill hjälpa dig att tyda den!

Du kommer att få lyssna till spännande talare och ta del av innovationer som ni som utvecklare och IT-specialister har bidragit med. Du kommer att få insikt i hur vi behöver utveckla vårt sätt att tänka kring de krafter som driver utvecklingen inom såväl ekonomi som i vårt samhälle.

Vi vill ge dig värdefull information kring hur du kan fortsätta göra skillnad. Vi vill ge dig en plats att träffa kollegor i branschen att dela erfarenheter och utmaningar med. Vi vill träffa dig.