Windows Live

Thank you for downloading

 • Windows Live Device Integrator 1.0 - தமிழ்

  If your download does not start after 30 seconds, Click here

பிரபல தகவலிறக்கங்கள்

  • 01

   Windows Live Mail 2011

   பல மின்னஞ்சல் கணக்குகள், நாள்காட்டிகள் மற்றும் உங்கள் தொடர்புகளை சிறப்பாக கையாளுங்கள். "பதிவிறக்கு" என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம், Microsoft சேவை ஒப்பந்தம் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கைக்கு இணங்குகிறீர்கள் என்பதை நினைவில்கொள்ளுங்கள். கூடுதல் விவரங்கள் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளன.

  • 02

   Windows Live Photo Gallery மற்றும் Movie Maker 2011

   புகைப்படங்களையும் மூவிகளையும் திருத்துங்கள் மற்றும் ஒழுங்கமைத்திடுங்கள், பின்னர் அவற்றை ஆன்லைனில் வெளியிடுங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். “பதிவிறக்கு” என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் Microsoft சேவை ஒப்பந்தம் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கை ஆகியவற்றை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். மேலும் விவரங்கள் பின்வருமாறு.

  • 03

   Windows Live Essentials

   ஒரே பதிவிறக்கம், ஏராளமான சிறந்த விஷயங்கள். Windows Live Essentials உங்களுக்கு, உடனடி செய்தியிடல், மின்னஞ்சல், வலைப்பதிவிடல், புகைப்பட திருத்தம் மற்றும் பலவற்றை வழங்குகிறது. "பதிவிறக்கு" என்பதைக் கிளிக் செய்வதால் Microsoft சேவை ஒப்பந்தம் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்பதை நினைவில்கொள்ளவும். கூடுதல் விவரங்கள் பின்வருமாறு.

  • 04

   Windows Live Device Integrator 1.0 - தமிழ்

   இந்த தகவலிறக்கம் குறித்த விரிவான விளக்கம் தமிழ் மொழியில் விரைவில் கிடைக்கும். அதுவரையில் உங்கள் வசதிக்காக, விளக்கம் ஆங்கிலத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

  • 05

   Windows Live Photo Gallery மற்றும் Movie Maker 2011

   புகைப்படங்களையும் மூவிகளையும் திருத்துங்கள் மற்றும் ஒழுங்கமைத்திடுங்கள், பின்னர் அவற்றை ஆன்லைனில் வெளியிடுங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். “பதிவிறக்கு” என்பதைக் கிளிக் செய்வதன் மூலமாக நீங்கள் Microsoft சேவை ஒப்பந்தம் மற்றும் தனியுரிமை அறிக்கை ஆகியவற்றை ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். மேலும் விவரங்கள் பின்வருமாறு.

Loading your results, please wait...

இலவச கணினி புதுப்பிப்புகள்

 • பாதுகாப்பு பின்னிணைப்புகள்
 • மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்
 • சேவைத் தொகுப்புகள்
 • வன்பொருள் இயக்கு நிரல்கள்