Windows

Thank you for downloading

 • Windows 7 மொழி இடைமுகத் தொகுப்பு

  If your download does not start after 30 seconds,
  Click here

  பதிவிறக்கப்படாத கோப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

  கோப்பின் பெயர்Download Linkகோப்பு அளவு
  LIP_ta-IN-32bit.mlcRecommendedClick here3.0 MB
  LIP_ta-IN-64bit.mlcRecommendedClick here4.8 MB
  Download Summary:
  KBMBGB

  You have not selected any file(s) to download.

   • எச்சரிக்கை: உங்களிடம் BitLocker குறியாக்கம் செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தால், LIP -ஐ நிறுவுவதற்கு முன் அதை இடைநிறுத்தி வைக்கவும். Control Panel -ஐ திறந்து, System and Security என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்த பின், BitLocker Drive Encryption என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். Suspend Protection என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

    Windows 7 LIP -இன் 32-பிட் மற்றும் 64-பிட் பதிப்புகளின் பதிவிறக்கங்கள் தனித்தனியே கிடைப்பதால், பதிவிறக்கத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், Windows 7 -இன் எந்த பதிப்பை நிறுவியுள்ளீர்கள் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்: Windows 7-இன் எந்த பதிப்பை நிறுவியுள்ளீர்கள் என்பதை, பின்வருமாறு தீர்மானிக்கலாம்:

    Start பொத்தானைக் கிளிக் செய்தபின், கணினி என்பதில் வலது கிளிக் செய்து, Properties என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்கள் கணினி குறித்த அடிப்படைத் தகவலை இது காண்பிக்கும்.
    அமைப்பு வகைக்கு, அமைப்பு என்ற பிரிவைப் பார்க்கவும். உங்கள் Windows 7 இயக்க முறைமை, 32-பிட் இயக்க முறைமையா அல்லது, அது 64-பிட் இயக்க முறைமையா என்பதை இது காட்டும்.

    32-பிட் பதிப்பை நிறுவ, நீங்கள் இவற்றை செய்யலாம்:

    1. தகவலிறக்கம் என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும், பின்னர் LIP -ஐ நிறுவ Open என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்


    2. அல்லது
    3. தகவலிறக்கம் என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்
     • கோப்பை உங்கள் கணினிக்கு நகலெடுக்க Save என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்,
     • LIP -ஐ நிறுவ, பதிவிறக்கிய கோப்பிற்கு சென்று, அதை இருகிளிக் செய்யவும்

    64-பிட் பதிப்பை நிறுவ, மேலே உள்ள 2 வது விருப்பத்தையே நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்.

பிரபல தகவலிறக்கங்கள்

Loading your results, please wait...

இலவச கணினி புதுப்பிப்புகள்

 • பாதுகாப்பு பின்னிணைப்புகள்
 • மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்
 • சேவைத் தொகுப்புகள்
 • வன்பொருள் இயக்கு நிரல்கள்