Internet Explorer

Thank you for downloading

 • Windows 7 64-பிட் பதிப்பு மற்றும் Windows Server 2008 R2 64-பிட் பதிப்பு ஆகியவற்றுக்கான Internet Explorer 11

  If your download does not start after 30 seconds, Click here
    1. பதிவிறக்கத்தைத் தொடங்க, இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள பதிவிறக்கு பொத்தானைக் கிளிக் செய்க.
    2. பின்வருவனவற்றில் ஒன்றைச் செய்க:
     • உடனடியாக நிறுவலைத் தொடங்க, திற அல்லது இந்த நிரலை இதன் தற்போதைய இருப்பிடத்திலிருந்தே இயக்கு என்பதைக் கிளிக் செய்க
     • பின்னர் உங்கள் கணினியில் நிறுவலை மேற்கொள்வதற்காக பதிவிறக்கத்தை நகலெடுக்க, சேமி அல்லது இந்த நிரலை வட்டில் சேமி என்பதைக் கிளிக் செய்க

பிரபல தகவலிறக்கங்கள்

Loading your results, please wait...

இலவச கணினி புதுப்பிப்புகள்

 • பாதுகாப்பு பின்னிணைப்புகள்
 • மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்
 • சேவைத் தொகுப்புகள்
 • வன்பொருள் இயக்கு நிரல்கள்