Windows

Windows 7 மொழி இடைமுகத் தொகுப்பு

மொழியை மாற்றவும்:
Windows 7 மொழி இடைமுகத் தொகுப்பு (LIP) பகுதியாக மொழிமாற்றப்பட்ட பயனர் இடைமுகத்தை Windows 7 -இன் அதிகம் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளுக்காக வழங்குகிறது.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  பதிப்பு:

  1.0

  கோப்பின் பெயர்:

  LIP_ta-IN-32bit.mlc

  LIP_ta-IN-64bit.mlc

  பதிப்பு தேதி:

  31-08-2010

  கோப்பு அளவு:

  3.0 MB

  4.8 MB

   Windows மொழி இடைமுகத் தொகுப்பு (LIP) Windows -இன் அதிகப் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளின், பகுதியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பை வழங்குகிறது. LIP -ஐ நிறுவியப் பிறகு, வழிகாட்டிகளில் உரை, உரையாடல் பெட்டிகள், மெனுக்கள், மற்றும் உதவி மற்றும் ஆதரவு தலைப்புகள் ஆகியவை LIP மொழியில் காட்சியளிக்கும். மொழிபெயர்க்கப்படாத உரை Windows 7 -இன் அடிப்படை மொழியில் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் Windows 7 -இன் ஸ்பானிஷ் பதிப்பை வாங்கியிருந்தால், மற்றும் ஒரு கேட்டலன் LIP -ஐ நிறுவியிருந்தால், சில உரை ஸ்பானிஷில் எஞ்சியிருக்கும். ஒரு ஒற்றை அடிப்படை மொழியில் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட LIP -ஐ நிறுவ முடியும். Windows LIP -க்கள் அனைத்து Windows 7 பதிப்புகளையும் நிறுவ முடியும்.
 • ஆதரவு கொண்ட இயக்குதளங்கள்:

  Windows 7

   • Microsoft Windows 7
   • Windows 7 -இன் தேவைப்படும் அடிப்படை மொழியின் நிறுவல்: ஆங்கிலம்
   • பதிவிறக்கத்திற்காக 4.63 Mb காலியிடம்
   • அமைவிற்காக 15 Mb காலியிடம்
  • எச்சரிக்கை: உங்களிடம் BitLocker குறியாக்கம் செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தால், LIP -ஐ நிறுவுவதற்கு முன் அதை இடைநிறுத்தி வைக்கவும். Control Panel -ஐ திறந்து, System and Security என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்த பின், BitLocker Drive Encryption என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். Suspend Protection என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

   Windows 7 LIP -இன் 32-பிட் மற்றும் 64-பிட் பதிப்புகளின் பதிவிறக்கங்கள் தனித்தனியே கிடைப்பதால், பதிவிறக்கத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், Windows 7 -இன் எந்த பதிப்பை நிறுவியுள்ளீர்கள் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்: Windows 7-இன் எந்த பதிப்பை நிறுவியுள்ளீர்கள் என்பதை, பின்வருமாறு தீர்மானிக்கலாம்:

   Start பொத்தானைக் கிளிக் செய்தபின், கணினி என்பதில் வலது கிளிக் செய்து, Properties என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். உங்கள் கணினி குறித்த அடிப்படைத் தகவலை இது காண்பிக்கும்.
   அமைப்பு வகைக்கு, அமைப்பு என்ற பிரிவைப் பார்க்கவும். உங்கள் Windows 7 இயக்க முறைமை, 32-பிட் இயக்க முறைமையா அல்லது, அது 64-பிட் இயக்க முறைமையா என்பதை இது காட்டும்.

   32-பிட் பதிப்பை நிறுவ, நீங்கள் இவற்றை செய்யலாம்:

   1. தகவலிறக்கம் என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும், பின்னர் LIP -ஐ நிறுவ Open என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்


   2. அல்லது
   3. தகவலிறக்கம் என்ற பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்
    • கோப்பை உங்கள் கணினிக்கு நகலெடுக்க Save என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்,
    • LIP -ஐ நிறுவ, பதிவிறக்கிய கோப்பிற்கு சென்று, அதை இருகிளிக் செய்யவும்

   64-பிட் பதிப்பை நிறுவ, மேலே உள்ள 2 வது விருப்பத்தையே நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்.

பிரபல தகவலிறக்கங்கள்

Loading your results, please wait...

இலவச கணினி புதுப்பிப்புகள்

 • பாதுகாப்பு பின்னிணைப்புகள்
 • மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்
 • சேவைத் தொகுப்புகள்
 • வன்பொருள் இயக்கு நிரல்கள்