Developer Tools

Microsoft Visual Studio 2008 க்கான காப்ஷன்ஸ் லாங்க்வேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் பேக்

மொழியை மாற்றவும்:
Microsoft காப்ஷன்ஸ் லாங்க்வேஜ் பேக் (CLIP) ஒரு எளிமையான மொழிபெயர்ப்பு கருவியாகும். அதன் மூலம் டூல்டிப் தலைப்புகளில் ஆங்கில பயனர் இடைமுகச் சொற்களுக்கு இணையான மொழிபெயர்ப்புகளை பார்க்கலாம்

பிரபல தகவலிறக்கங்கள்

Loading your results, please wait...

இலவச கணினி புதுப்பிப்புகள்

  • பாதுகாப்பு பின்னிணைப்புகள்
  • மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்
  • சேவைத் தொகுப்புகள்
  • வன்பொருள் இயக்கு நிரல்கள்