Developer Tools

Microsoft Visual Studio 2010 க்கான காப்ஷன்ஸ் லாங்க்வேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் பேக்

மொழியை மாற்றவும்:
Microsoft காப்ஷன்ஸ் லாங்க்வேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் பேக் (CLIP) என்பது டூல்டிப் காப்ஷன்களைப் பயன்படுத்தி ஆங்கிலப் பயனர் இடைமுகச் சொற்களின் மொழிபெயர்ப்புகளைக் காட்சிப்படுத்தும் ஒரு எளிமையான மொழிபெயர்ப்புக் கருவியாகும்.

பிரபல தகவலிறக்கங்கள்

Loading your results, please wait...

இலவச கணினி புதுப்பிப்புகள்

  • பாதுகாப்பு பின்னிணைப்புகள்
  • மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்
  • சேவைத் தொகுப்புகள்
  • வன்பொருள் இயக்கு நிரல்கள்