Internet Explorer

Windows 7 64-பிட் பதிப்பு மற்றும் Windows Server 2008 R2 64-பிட் பதிப்பு ஆகியவற்றுக்கான Internet Explorer 11

மொழியை மாற்றவும்:
Windows 7 -க்கு பரிந்துரைக்கப்படும் விரைவான மற்றும் இலகுவான உலாவியைப் பதிவிறக்குக.

பிரபல தகவலிறக்கங்கள்

Loading your results, please wait...

இலவச கணினி புதுப்பிப்புகள்

  • பாதுகாப்பு பின்னிணைப்புகள்
  • மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்
  • சேவைத் தொகுப்புகள்
  • வன்பொருள் இயக்கு நிரல்கள்