பிரதான உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்
உள்நுழை
Windows

Windows Vista மொழி இடைமுகத் தொகுப்பு

மொழியை மாற்றவும்:
Windows Vista மொழி இடைமுகத் தொகுப்பு (LIP), Windows –இல் மிகப் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகளுக்கு ஓரளவு மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பயனர் இடைமுகத்தைத் தருகிறது.

பிரபல தகவலிறக்கங்கள்

Loading your results, please wait...

இலவச கணினி புதுப்பிப்புகள்

  • பாதுகாப்பு பின்னிணைப்புகள்
  • மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள்
  • சேவைத் தொகுப்புகள்
  • வன்பொருள் இயக்கு நிரல்கள்