Microsoft Visual Studio 2008 க்கான காப்ஷன்ஸ் லாங்க்வேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் பேக்
Tool
Microsoft காப்ஷன்ஸ் லாங்க்வேஜ் பேக் (CLIP) ஒரு எளிமையான மொழிபெயர்ப்பு கருவியாகும். அதன் மூலம் டூல்டிப் தலைப்புகளில் ஆங்கில பயனர் இடைமுகச் சொற்களுக்கு இணையான மொழிபெயர்ப்புகளை பார்க்கலாம்
இலவசம்
வெளியீட்டு தேதி:
03-11-2008
Microsoft Visual Studio 2010 க்கான காப்ஷன்ஸ் லாங்க்வேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் பேக்
Tool
Microsoft காப்ஷன்ஸ் லாங்க்வேஜ் இன்டர்ஃபேஸ் பேக் (CLIP) என்பது டூல்டிப் காப்ஷன்களைப் பயன்படுத்தி ஆங்கிலப் பயனர் இடைமுகச் சொற்களின் மொழிபெயர்ப்புகளைக் காட்சிப்படுத்தும் ஒரு எளிமையான மொழிபெயர்ப்புக் கருவியாகும்.
இலவசம்
வெளியீட்டு தேதி:
10-08-2010