decorative icon product name, link and description price and details
భద్రతా ప్యాచ్‌
భద్రతా ప్యాచ్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
04-06-10
భద్రతా ప్యాచ్‌
భద్రతా ప్యాచ్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
04-06-10
డాక్యుమెంట్‌
డాక్యుమెంట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
20-10-10
అప్ డేట్‌
అప్ డేట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
14-12-07
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
Windows XP Professional మరియు Windows XP Home Editionల లాంగ్వేజ్ ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్‌లు (LIP) అభివృద్ధి చెందుతున్న లేదా మైనారిటీ భాషల మార్కెట్ల కోసం స్థానీకరించిన యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్‌లను అందిస్తున్నాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
05-04-06
డాక్యుమెంట్‌
డాక్యుమెంట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
20-10-10
భద్రతా ప్యాచ్‌
భద్రతా ప్యాచ్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
04-06-10
అప్ డేట్‌
అప్ డేట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
07-12-09
భద్రతా ప్యాచ్‌
భద్రతా ప్యాచ్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
04-06-10
అప్ డేట్‌
అప్ డేట్‌
మీ PCనందు స్థానిక PC అనువర్తనాల లాగా Windows Internet Explorer 9 మీ వెబ్ సైట్లను ప్రకాశించేలా చేస్తుంది.
ఉచితం
విడుదల తేది:
25-05-11
అప్ డేట్‌
అప్ డేట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
04-06-10
భద్రతా ప్యాచ్‌
భద్రతా ప్యాచ్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
04-06-10
సర్వీస్ ప్యాక్‌
సర్వీస్ ప్యాక్‌
లాంగ్వేజ్ ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ కోసం Office 2003 సర్వీస్ ప్యాక్ 2, Microsoft Office 2003 లాంగ్వేజ్ ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ కోసం సరికొత్త నవీకరణలను అందచేస్తుంది.
ఉచితం
విడుదల తేది:
18-11-05
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
24-09-10
అప్ డేట్‌
అప్ డేట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
08-12-09
అప్ డేట్‌
అప్ డేట్‌
మీ PCనందు స్థానిక PC అనువర్తనాల లాగా Windows Internet Explorer 9 మీ వెబ్ సైట్లను ప్రకాశించేలా చేస్తుంది.
ఉచితం
విడుదల తేది:
25-05-11
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
Windows 7 యొక్క విస్తృతంగా ఉపయోగించే భాగాల యొక్క పాక్షికంగా స్థానీకరించిన భాషా ఇంటర్‌ఫేస్‌ను Windows 7 భాషా ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ (LIP) అందిస్తుంది
ఉచితం
విడుదల తేది:
01-09-10
భద్రతా ప్యాచ్‌
భద్రతా ప్యాచ్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
15-06-10
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
15-12-10
భద్రతా ప్యాచ్‌
భద్రతా ప్యాచ్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
04-06-10
డాక్యుమెంట్‌
డాక్యుమెంట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
15-03-11
అప్ డేట్‌
అప్ డేట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
08-01-10
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 - Telugu, అనేక Microsoft Office 2007 ప్రోగ్రాంల కోసం ఒక తెలుగు వినియోగదారు ఇంటర్‌ఫేస్‌ను అందిస్తుంది.
ఉచితం
విడుదల తేది:
21-09-09
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
16-05-11
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
Microsoft Office 2003 తెలుగు ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ - Microsoft Office 2003 ప్రోగ్రామ్స్‌కు సంబంధించిన ఎక్కువ శాతం ప్రోగ్రామ్స్ కోసం ఒక తెలుగు యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ను అందిస్తుంది.
ఉచితం
విడుదల తేది:
04-07-05
భద్రతా ప్యాచ్‌
భద్రతా ప్యాచ్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
08-02-09
అప్ డేట్‌
అప్ డేట్‌
Internet Explorer 8. వేగంగా, సులభంగా, ఎక్కువ గోప్యం, మరియు ఎక్కువ భద్రత.
ఉచితం
విడుదల తేది:
01-06-09
సర్వీస్ ప్యాక్‌
సర్వీస్ ప్యాక్‌
భాషా ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ కోసం Office 2003 Service Pack 3, Office 2003 భాషా ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్‌కి తాజా నవీకరణను అందిస్తుంది.
ఉచితం
విడుదల తేది:
17-09-07
అప్ డేట్‌
అప్ డేట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
09-11-09
పునర్‌ వితరణాత్మక భాగాలు
పునర్‌ వితరణాత్మక భాగాలు
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
30-06-06
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
స్క్రీన్⁠టిప్ అనువాదాలని ఉపయోగించి మూలకాలు యొక్క పాఠ ప్రదర్శన – మరొక భాషలో- బటన్⁠లు, మెనూలు మరియు బాక్స్⁠లు వంటివి చూడండి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
12-04-11
డాక్యుమెంట్‌
డాక్యుమెంట్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
14-06-11
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
Windows Live Essentials నుండి పత్రాలు, ఫోటోలు మరియు ఇతర ఫైళ్లను పంచుకోవడం మరియు Internet Explorerలో ఒక Windows Live ID నుండి మరొక దానికి మారడం సులభం చేస్తుంది. “డౌన్‌లోడ్ చేయి” క్లిక్ చేయడం అంటే మీరు Microsoft సర్వీస్ ఒప్పందం మరియు గోప్యతా ప్రకటనకు అంగీకరిస్తున్నారని అర్థం అని గమనించండి. దిగువన అదనపు వివరాలు ఉన్నాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
29-06-11
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఫోటోలు మరియు మూవీలను సంకలనం చేసి నిర్వహించి, ఆపై వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో పోస్ట్ చేయండి లేదా స్నేహితులతో పంచుకోండి. “డౌన్‌లోడ్ చేయి” క్లిక్ చేయడం అంటే మీరు Microsoft సర్వీస్ ఒప్పందం మరియు గోప్యతా ప్రకటనకు అంగీకరిస్తున్నారని అర్థం అని గమనించండి. దిగువన అదనపు వివరాలు ఉన్నాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
29-06-11
సర్వీస్ ప్యాక్‌
సర్వీస్ ప్యాక్‌
Microsoft Office తెలుగు ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ 2007కి తాజా నవీకరణలను సర్వీస్ ప్యాక్ 3 అందిస్తుంది.
ఉచితం
విడుదల తేది:
25-10-11
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
మీ PCలో Windows Live Essentialsతో, మీరు Windowsతో మరిన్ని చెయ్యవచ్చు. “డౌన్‌లోడ్ చెయ్యి” క్లిక్ చేయడం అంటే మీరు Microsoft సర్వీస్ ఒప్పందం మరియు గోప్యతా ప్రకటనకు మీరు అంగీకరిస్తున్నారని గుర్తుంచుకోండి. దిగువన అదనపు వివరాలు ఉన్నాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
19-03-12
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఫోటోలు మరియు మూవీలను సంకలనం చేసి నిర్వహించి, ఆపై వాటిని ఆన్‌లైన్‌లో పోస్ట్ చేయండి లేదా స్నేహితులతో పంచుకోండి. “డౌన్‌లోడ్ చేయి” క్లిక్ చేయడం అంటే మీరు Microsoft సర్వీస్ ఒప్పందం మరియు గోప్యతా ప్రకటనకు అంగీకరిస్తున్నారని అర్థం అని గమనించండి. దిగువన అదనపు వివరాలు ఉన్నాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
22-03-12
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
బహుళ ఇ-మెయిల్ ఖాతాలు, క్యాలెండర్లు మరియు మీ పరిచయాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించండి. “డౌన్‌లోడ్ చేయి” క్లిక్ చేయడం అంటే మీరు Microsoft సర్వీస్ ఒప్పందం మరియు గోప్యతా ప్రకటనకు అంగీకరిస్తున్నారని అర్థం అని గమనించండి. దిగువన అదనపు వివరాలు ఉన్నాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
22-03-12
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
స్క్రీన్⁠టిప్ అనువాదాలని ఉపయోగించి మూలకాలు యొక్క పాఠ ప్రదర్శన – మరొక భాషలో- బటన్⁠లు, మెనూలు మరియు బాక్స్⁠లు వంటివి చూడండి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
28-08-13
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
09-09-13
భద్రతా ప్యాచ్‌
భద్రతా ప్యాచ్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
09-11-09
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
17-10-05
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఇతర భాషలలో సవరించడాన్ని Microsoft Office పరిశీలనా ఉపకరణాలు ప్రారంభిస్తాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
23-10-12
ఉపకరణం
ఉపకరణం
Windows 8 యొక్క విస్తృతంగా ఉపయోగించే భాగాల యొక్క పాక్షికంగా స్థానీకరించిన భాషా ఇంటర్‌ఫేస్‌ను Windows 8 భాషా ఇంటర్‌ఫేస్ ప్యాక్ (LIP) అందిస్తుంది.
ఉచితం
విడుదల తేది:
20-11-12
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - తెలుగు అనేక Microsoft Office 2013 అనువర్తనాల కోసం అనువదించిన వినియోగదారు ఇంటర్‌ఫేస్‌ని అందిస్తుంది.
ఉచితం
విడుదల తేది:
26-07-13
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
Internet Explorer 10 అనేది వేగవంతమైనది మరియు సులభమైనది మరియు మీ PCలో ఉన్న స్థానిక అప్లికేషన్‌ల వలె మెరుగుపరచడానికి మరియు అమలు చేయడానికి మీ వెబ్‌సైట్‌లను అనుమతిస్తాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
25-02-13
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
Internet Explorer 10 అనేది వేగవంతమైనది మరియు సులభమైనది మరియు మీ PCలో ఉన్న స్థానిక అప్లికేషన్‌ల వలె మెరుగుపరచడానికి మరియు అమలు చేయడానికి మీ వెబ్‌సైట్‌లను అనుమతిస్తాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
25-02-13
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
18-04-14
అప్లికేషన్‌
అప్లికేషన్‌
ఒక డౌన్‌లోడ్, అనేక గొప్ప విషయాలు. Windows Live Essentials మీకు తక్షణ సందేశాన్ని, ఇ-మెయిల్, బ్లాగింగ్, ఫోటోని సంకలనం చేయడం మరియు మరిన్ని ఇస్తుంది. "డౌన్‌లోడ్‌" క్లిక్ చేయడం అంటే మీరు Microsoft సర్వీస్ ఒప్పందం మరియు గోప్యతా ప్రకటనకు అంగీకరిస్తున్నారని అర్ధం. అదనపు వివరాలు కింద ఉన్నాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
06-05-10
ఎస్ డి కె
ఎస్ డి కె
ఈ డౌన్ లోడ్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలో తెలుగు భాషలో మీముందుంటాయి. ఈ లోపుగా మీ సౌకర్యార్థం ఆంగ్ల భాషలో వివరాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ఉచితం
విడుదల తేది:
18-12-06
1 2
 
ప్రతి పేజీకి ఫలితాలు:1020304050