เรียนรู้วิธีที่ตัวเลือกการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะช่วยให้องค์กรของคุณได้รับความคุ้มค่าที่ดีที่สุดที่ต่างออกไปเมื่อซื้อและจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ของคุณ

ไอคอนกราฟิกสำหรับ Volume Licensing Service Center

Volume Licensing Service Center

ไอคอนกราฟิกสำหรับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

ไอคอนกราฟิกสำหรับการค้นหาคู่ค้าของ Microsoft

ค้นหาคู่ค้าของ Microsoft

การอนุญาตให้ใช้สิทธิของผลิตภัณฑ์

กราฟิกค่อยๆ สลับกันปรากฏขึ้น

ช่องทางการซื้อ

ไอคอนคู่ค้าที่เพิ่มมูลค่า

คู่ค้าด้านโซลูชัน

สามารถช่วยเหลือหรือเพิ่มบริการต่างๆ ได้

ไอคอนเว็บไซต์บริการตนเอง

Direct ผ่านเว็บ

เพื่อสมัครรับข้อมูลไปที่บริการคลาวด์ต่างๆ

องค์กรเฉพาะทาง

ผู้ชายคนหนึ่งกำลังใช้แท็บเล็ต Microsoft

Software Assurance

โปรแกรมทั้งหมดนี้มีชุดเทคโนโลยี บริการ และสิทธิเฉพาะต่างๆ ที่จะช่วยเหลือคุณในการปรับใช้ จัดการ และใช้ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม