กิจกรรม

Microsoft Azure Webinar

Microsoft Azure Webinar

สัมมนาออนไลน์

เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

เสำหรับนักพัฒนาที่สนใจ Microsoft Azure คลิกดูหัวข้อพร้อมรายละเอียดของตาราง Webinar หรืองานสัมมนาออนไลน์จากไมโครซอฟท์ได้ (บรรยายภาษาอังกฤษพร้อม Demo) นอกจากนี้ ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟท์ประเทศไทยคอยตอบคำถามใน Chat box อีกด้วย