เทคโนโลยี Microsoft ในแวดวงการศึกษา

ความคล่องตัวของธุรกิจ

ไม่ว่าคุณจะเป็นครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล หรือผู้อำนวยการในโรงเรียนขนาดเล็กหรือในเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาของเราสามารถช่วยพลิกโฉมวิธีการสอนของคุณและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ให้คุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง ได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นเลิศ

เลือกความจำเป็นที่ต้องการจัดการเพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

 • ทรัพยากรสำหรับนักการศึกษา

  "ฉันต้องการรวมเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนของฉันประสบความสำเร็จ"

 • เทคโนโลยีสำหรับห้องเรียน

  "ช่วยฉันค้นหาอุปกรณ์และบริการที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรงเรียนของฉัน"

 • การบริหารจัดการโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของคุณ

  "ฉันต้องการความช่วยเหลือในการจัดการซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ในโรงเรียนของฉัน"

 • Windows 8

  "Windows 8 เชื่อมโยงทุกสิ่งไว้ด้วยกัน โดยเอื้ออำนวยให้นักเรียนสามารถใช้และสร้างเนื้อหา รวมทั้งทำงานร่วมกันได้จากหลากหลายอุปกรณ์ เพื่อขยายกระบวนการเรียนรู้ให้ก้าวไปไกลกว่าในห้องเรียน"

  – Dr. Gabriel Esteban

  ประธานบริหาร, มหาวิทยาลัย Seton Hall

 • การสนับสนุนก่อนขายจริง