ทรัพยากรสำหรับผู้สอนในหลักสูตร Digital Literacy

คุณสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตร Digital Literacy เพื่อใช้สำหรับการเรียนในห้องเรียนหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพจนี้ช่วยให้ผู้สอนมีทรัพยากรเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้ใช้งานในห้องเรียนได้ง่ายขึ้น รวมถึงข้อมูลการจัดเตรียมห้องเรียน เคล็ดลับการสอนสำหรับแต่ละหลักสูตร แนวคิดเพิ่มเติมสำหรับการฝึกปฏิบัติ แฟ้มทดสอบ และคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อย

คู่มือการจัดเตรียมชั้นเรียน ( Digital Literacy รุ่น 2)

รูปแบบ:  เอกสาร Microsoft Word 2003

คำอธิบาย:  คู่มือการจัดเตรียมชั้นเรียนประกอบด้วยรายละเอียดในการจัดเตรียมชั้นเรียน เช่น ข้อกำหนดและคำแนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดเตรียมชั้นเรียน (1.25 MB)

แฟ้มรายการทดสอบ ( Digital Literacy รุ่น 2)

รูปแบบ:  เอกสาร Microsoft Word 2003

คำอธิบาย:  แฟ้มรายการทดสอบช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดเตรียมและนำเสนอการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบที่เป็นกระดาษ โดยมีรายการทั้งหมดที่รวมไว้ในการประเมินผลทางออนไลน์และการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง

ดาวน์โหลดแฟ้มรายการทดสอบ (1.25 MB)

แพคเกจหลักสูตร Microsoft Digital Literacy

Microsoft Digital Literacy พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ในรูปแบบ Snap-in สำหรับการติดตั้งบนเว็บ ศูนย์การเรียนรู้และสถาบันการศึกษาแบบไม่แสวงผลหากำไรที่เข้าร่วมในโปรแกรมหรืองานสร้างสรรค์ของ Microsoft ที่ได้รับอนุมัติสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจเหล่านี้เพื่อแจกจ่ายบนเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตที่ปลอดภัยของตนเองได้

แพคเกจจะมีอยู่ด้วยกันสองรุ่น คือ

 • แพคเกจ SCORM (เพื่อใช้งานกับ SharePoint Learning Kit)

 • แพคเกจ Non-SCORM (เพื่อใช้งานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่น)

เข้าถึงแพคเกจหลักสูตร

คำถามที่ถามบ่อย

 • CTC อาจใช้หลักสูตร Unlimited Potential หรือหลักสูตร Digital Literacy หรือทั้งสองหลักสูตร หลักสูตร Digital Literacy เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้น ในขณะที่หลักสูตร Unlimited Potential เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 • สถาบันอาจใช้หลักสูตรนี้ได้นานตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร Digital Literacy ในการสร้างระบบการเรียนรู้ทักษะ ICT เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืน

 • ส่งอีเมลไปที่ dlhelp@microsoft.com พร้อมกับรายละเอียดโดยระบุรายละเอียดระดับสูงเกี่ยวกับผู้เรียนภายในศูนย์การเรียนรู้ของคุณ เป้าหมายของหลักสูตร ตัวเลขการเข้าถึง และข้อมูลติดต่อ และเราจะตรวจสอบว่ารายละเอียดดังกล่าวสอดคล้องกับจุดประสงค์การใช้งานของหลักสูตร Digital Literacy และจะติดต่อคุณถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

 • หลักสูตร Digital Literacy แตกต่างจากหลักสูตร UP ในแง่ของเนื้อหา รูปแบบ การประเมินผล และการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง

  • เนื้อหา: หลักสูตร Digital Literacy เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้น ในขณะที่หลักสูตร UP เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  • รูปแบบ: เนื้อหาการเรียนรู้ในหลักสูตร Digital Literacy พร้อมใช้งานในรูปแบบของอีเลิร์นนิงและการประเมินผลทางออนไลน์ อีเลิร์นนิงแบบออฟไลน์ที่ดาวน์โหลดได้ หรือแฟ้ม Microsoft Word 2003 ที่ดาวน์โหลดได้ หลักสูตร UP พร้อมใช้งานในรูปแบบของแฟ้ม Microsoft Word 2003 ที่ดาวน์โหลดได้ หรือบนแผ่นซีดีในบางกรณี

  • การประเมินผล: ไม่มีการประเมินผลสำหรับหลักสูตร UP หลักสูตร Digital Literacy ประกอบด้วยการประเมินผลที่มีคำถามแบบปรนัย 30 ข้อ สำหรับแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะให้แผนการเรียนรู้ส่วนบุคคล แผนการเรียนรู้จะระบุหลักสูตรและบทเรียนอีเลิร์นนิงที่ผู้เรียนควรจะทบทวนเพื่อให้เชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตร

  • การทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง: หลักสูตร UP ไม่มีการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง แต่ผู้สอนสามารถออกใบรับรองการจบหลักสูตรให้แก่ผู้เรียนโดยไม่ต้องอาศัยการทดสอบ หลักสูตร Digital Literacy มีการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง ซึ่งคล้ายกับการประเมินผลของหลักสูตร การทดสอบเพื่อขอรับใบรับรองประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาจากหลักสูตร Digital Literacy ทั้งห้าหลักสูตร และสร้างแผนการเรียนรู้ที่ระบุบทเรียนที่ผู้เรียนควรจะทบทวนเพื่อให้เชี่ยวชาญในเนื้อหา ผู้เรียนที่ตอบคำถามถูกต้องอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์จะสามารถพิมพ์ใบรับรองสำหรับ Digital Literacy ประเด็นสำคัญก็คือ ไม่ควรใช้ใบรับรองสำหรับ Digital Literacy เพื่อรับรองทักษะสำหรับการรับสมัครหรือการจ้างงาน แต่ควรใช้ในการพัฒนาความรู้ส่วนบุคคล ใบรับรองนี้จะรับรองทักษะที่ผู้เรียนแต่ละคนได้รับจากการเรียนรู้ แต่ไม่ได้เป็นหลักฐานที่เป็นทางการสำหรับรับรองทักษะใดๆ

 • ในปัจจุบัน ยังไม่มีโครงการฝึกอบรมผู้สอนสำหรับหลักสูตรนี้ ถ้าคุณมีแนวคิดเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมผู้สอน โปรดส่งข้อความอีเมลไปที่ dlhelp@microsoft.com.

 • ไม่มีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้สอนในหลักสูตร Digital Literacy ความสำเร็จของผู้สอนขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน หลักสูตร Digital Literacy ไม่ได้มีลักษณะเทคนิคจนเกินไป ดังนั้นผู้สอนจึงควรจะประสบความสำเร็จได้ถ้าหากมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีความคุ้นเคยกับผู้เรียนและรับทราบเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร

 • ไม่มีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้สอนในหลักสูตร Digital Literacy อย่างไรก็ตาม ผู้สอนจำเป็นที่จะต้องคุ้นเคยกับหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวถึงในหลักสูตร ในการจัดเตรียมหลักสูตร ผู้สอนอาจลองเรียนรู้หลักสูตรนั้นด้วยตนเอง โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้เรียน

 • ไม่จำเป็น ผู้เรียนที่คุ้นเคยกับหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวถึงในหลักสูตรทั้งห้าอาจทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง โดยไม่จำเป็นต้องเรียนจบทุกหลักสูตร การทดสอบเพื่อขอรับใบรับรองจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวถึงในทุกหลักสูตร ดังนั้นผู้เรียนที่คิดว่าตนเองพร้อมที่จะทำการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง สามารถใช้การประเมินผลของแต่ละหลักสูตรเพื่อตรวจสอบความรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • หลักสูตร Digital Literacy สามารถปรับเปลี่ยนตามระดับที่แตกต่างกันของผู้เรียน การประเมินผลจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินความเชี่ยวชาญตนเองในเรื่องเนื้อหาหลักสูตร และมุ่งเน้นการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ ผู้เรียนสามารถทำการประเมินผลก่อนที่จะเรียนรู้ตามหลักสูตร ถ้าเชื่อว่าตนเองมีความเชี่ยวชาญในวัตถุประสงค์บางข้อหรือทั้งหมดของหลักสูตร หลังจากที่ทำการประเมินผลเสร็จสิ้น ผู้เรียนจะได้รับแผนการเรียนรู้ส่วนบุคคล ซึ่งระบุหัวข้อที่ผู้เรียนอาจต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตร แผนการเรียนรู้จะระบุบทเรียนที่เฉพาะเจาะจงภายในหลักสูตรที่ผู้เรียนควรจะทบทวนเนื้อหา ดังนั้นผู้เรียนจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตร ผู้เรียนที่มีความเชี่ยวชาญในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะสามารถข้ามหลักสูตรนั้น และใช้เวลามากขึ้นในการเรียนหลักสูตรที่เขาคุ้นเคยน้อยกว่า

 • เพจผลการทดสอบจะแสดงจำนวนคำถามและเปอร์เซ็นต์ที่ผู้เรียนตอบถูกในการประเมินผล เฉพาะการทดสอบ Digital Literacy เท่านั้นที่จะมีการแจ้งเตือนว่าสอบผ่าน/ไม่ผ่าน แนวทางทั่วไปก็คือ 80% ถือว่าผ่าน แต่คุณอาจใช้แนวทางที่ต่างออกไปตามที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรโดยรวมของคุณ

 • ถ้าผู้เรียนผ่านการทดสอบ Digital Literacy และใบรับรองพิมพ์ออกมาไม่ถูกต้อง ผู้สอนจะสามารถสร้างใบรับรองจากแม่แบบ PowerPoint ซึ่งรวมอยู่ในแฟ้มรายการทดสอบ

  ดาวน์โหลดแฟ้มรายการทดสอบ

 • หลายหัวข้อที่อยู่ใน IC3 และโปรแกรม ECDL/ICDL คล้ายคลึงกับหัวข้อที่กล่าวถึงในหลักสูตร Digital Literacy ทว่าแต่ละโปรแกรมมีการมุ่งเน้นและคุณประโยชน์ที่แตกต่างกัน หลักสูตร Digital Literacy นำเสนอการเรียนรู้ การประเมินผล และการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง โดยมุ่งเน้นความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ IC3 และ ECDL/ICDL เป็นโปรแกรมใบรับรองที่ผู้สมัครจะเข้ารับการทดสอบเพื่อขอใบรับรองโดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลภายในศูนย์ทดสอบที่เป็นทางการ ในทางตรงกันข้าม การทดสอบเพื่อขอรับใบรับรองสำหรับ Digital Literacy จะอาศัยความซื่อสัตย์ของผู้เรียน เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตัวตนของผู้เรียน และไม่มีศูนย์ทดสอบที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนใช้ความรู้ของตนเองในการทำแบบทดสอบตามลำพัง ใบรับรองนี้มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก ไม่ได้เป็นหลักฐานที่เป็นทางการสำหรับรับรองทักษะของผู้อื่น