ทรัพยากรสำหรับผู้สอนในหลักสูตร Digital Literacy

คุณสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตร Digital Literacy เพื่อใช้สำหรับการเรียนในห้องเรียนหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพจนี้ช่วยให้ผู้สอนมีทรัพยากรเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้ใช้งานในห้องเรียนได้ง่ายขึ้น รวมถึงข้อมูลการจัดเตรียมห้องเรียน เคล็ดลับการสอนสำหรับแต่ละหลักสูตร แนวคิดเพิ่มเติมสำหรับการฝึกปฏิบัติ แฟ้มทดสอบ และคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อย

คู่มือการจัดเตรียมชั้นเรียน ( Digital Literacy รุ่น 2)

รูปแบบ:  เอกสาร Microsoft Word 2003

คำอธิบาย:  คู่มือการจัดเตรียมชั้นเรียนประกอบด้วยรายละเอียดในการจัดเตรียมชั้นเรียน เช่น ข้อกำหนดและคำแนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดเตรียมชั้นเรียน (1.25 MB)

แฟ้มรายการทดสอบ ( Digital Literacy รุ่น 2)

รูปแบบ:  เอกสาร Microsoft Word 2003

คำอธิบาย:  แฟ้มรายการทดสอบช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดเตรียมและนำเสนอการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบที่เป็นกระดาษ โดยมีรายการทั้งหมดที่รวมไว้ในการประเมินผลทางออนไลน์และการทดสอบเพื่อขอรับใบรับรอง

ดาวน์โหลดแฟ้มรายการทดสอบ (1.25 MB)

แพคเกจหลักสูตร Microsoft Digital Literacy

Microsoft Digital Literacy พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ในรูปแบบ Snap-in สำหรับการติดตั้งบนเว็บ ศูนย์การเรียนรู้และสถาบันการศึกษาแบบไม่แสวงผลหากำไรที่เข้าร่วมในโปรแกรมหรืองานสร้างสรรค์ของ Microsoft ที่ได้รับอนุมัติสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจเหล่านี้เพื่อแจกจ่ายบนเซิร์ฟเวอร์อินทราเน็ตที่ปลอดภัยของตนเองได้

แพคเกจจะมีอยู่ด้วยกันสองรุ่น คือ

  • แพคเกจ SCORM (เพื่อใช้งานกับ SharePoint Learning Kit)

  • แพคเกจ Non-SCORM (เพื่อใช้งานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่น)

เข้าถึงแพคเกจหลักสูตร

คำถามที่ถามบ่อย