Windows

ซอฟต์แวร์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

ใช้งาน นำไปปรับใช้ และดูแลรักษาระบบของคุณด้วยข้อมูลล่าสุด และเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด

ประเมินผลิตภัณฑ์ Microsoft สำหรับบริษัทของคุณ
ดาวน์โหลดช่วงทดลองใช้งานฟรี
ดาวน์โหลด Microsoft Lync Server 2010 ช่วงทดลองใช้งานฟรี 180 วัน
ดาวน์โหลด Microsoft Lync Server 2010 ช่วงทดลองใช้งาน 180 วัน
ดาวน์โหลด Windows Installer 4.5 Redistributable
Windows Installer 4.5 Redistributable
decorative icon product name, link and description price and details
Update
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 16 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/1/2557
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft OneNote 2013 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft OneNote 2013 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft OneNote 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft OneNote 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในแพคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Microsoft Office 2007 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อคุณเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/8/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2547
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้มีคำจำกัดความปัจจุบันสำหรับตัวกรองอีเมลขยะใน Microsoft Office Outlook 2003 เพื่อใช้พิจารณาข้อความอีเมลที่เข้าข่ายว่าเป็นอีเมลขยะ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/11/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใน Microsoft Office XP ที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/8/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/10/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Media Center สำหรับ Windows Vista สำหรับรายการปัญหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้ดู KB956147
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/10/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
Update
Update
แพลตฟอร์ม Windows Portable Devices (WPD) คือ เทคโนโลยีของโปรแกรมควบคุมที่สนับสนุนอุปกรณ์แบบพกพาจำนวนมาก เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และเครื่องเล่นสื่อแบบพกพา
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/10/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อจัดการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์กับ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/3/2550
โปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์
คุณสามารถใช้แพคแม่แบบภาษานี้เพื่อสร้างไซต์ SharePoint ในภาษาอื่นที่นอกเหนือไปจากภาษาที่เลือกในการติดตั้ง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/3/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office 2003 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/3/2551
Update
Update
Microsoft ได้เปิดตัวโปรแกรมปรับปรุงสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขปัญหาในการแปลงเมื่อเปิดแฟ้มไบนารีในโปรแกรม Microsoft Office 2003 เมื่อคุณใช้แพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/5/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระยะไกลโดยใช้ VPN ล้มเหลว หลังจากที่สลับจากการเชื่อมต่อแบบใช้สายที่ทำงานอยู่ไปยังการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือมีสายอื่น
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
29/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยนี้จะแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/12/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการแปลของ Windows Vista รุ่นภาษาเช็ก
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/4/2550
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้มีคำจำกัดความปัจจุบันสำหรับตัวกรองอีเมลขยะใน Microsoft Office Outlook 2003 เพื่อใช้พิจารณาข้อความอีเมลที่เข้าข่ายว่าเป็นอีเมลขยะ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/8/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่น 32 บิต มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/12/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
Update
Update
นี่คือโปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/3/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีที่อยู่ในระบบและได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วสามารถโจมตีและเข้าควบคุมระบบของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/5/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์กับ Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/4/2554
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้มีคำจำกัดความปัจจุบันสำหรับตัวกรองอีเมลขยะใน Microsoft Office Outlook 2003 เพื่อใช้พิจารณาข้อความอีเมลที่เข้าข่ายว่าเป็นอีเมลขยะ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/5/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
แฟ้มอิมเมจ ISO ใน DVD5 นี้ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ที่เผยแพร่ใน Windows Update เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/12/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงจากสกุลเงินสโลวะเกีย สโลวีเนีย และมอลตาเป็นยูโร และเพื่อปรับปรุงสัญลักษณ์สกุลเงินตุรกีจาก Yeni Türk Lirası (YTL) เป็น Türk Lirası (TL)
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/1/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่การรับรองความถูกต้องของเครือข่าย 802.1X หมดเวลา ล้มเหลว และไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ หลังจากเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/6/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Publisher 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
Update
Update
นี่คือโปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของ Windows Vista ในบางสถานการณ์
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/8/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Xbox 360 Extenders ที่ใช้กับ Media Center สำหรับ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/6/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะจัดการกับช่องโหว่ตามที่ได้อธิบายไว้ในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS11-003 หากต้องการค้นหาว่ามีโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยอื่นๆ อีกหรือไม่ โปรดดูที่ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/2/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Excel Viewer มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/12/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
1/8/2553
Update
Update
Microsoft ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office 2003 โปรแกรมปรับปรุงนี้จะรองรับการเปลี่ยนจากสกุลเงินของประเทศสโลวีเนียเป็นยูโร
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/2/2550
Update
Update
Windows Internet Explorer 9 ทำให้เว็บไซต์ของคุณดูโดดเด่นและทำงานได้เหมือนกับโปรแกรมประยุกต์ดั้งเดิมในพีซีของคุณ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/3/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
1/8/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
Excel Services ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 รุ่น 64 บิต มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้ายบนเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/10/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่น 64 บิต มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Groove Server 2010 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/10/2553
1 2 3 4 5
 
ผลลัพธ์ต่อหน้า:1020304050