ความเข้ากันได้และตัวแปลง

ดาวน์โหลด Microsoft Office Compatibility Pack
Microsoft Office Compatibility Pack
ค้นพบทรัพยากรความเข้ากันได้ล่าสุดของ Microsoft Office
ประเมินความเข้ากันได้ของ Microsoft Office
ปรับปรุงอุปกรณ์ Windows 7 ของคุณวันนี้
Windows 7 Compatibility Center
decorative icon product name, link and description price and details
Service Pack
Service Pack
Service Pack 1 มีโปรแกรมปรับปรุงปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Office Compatibility Pack
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/12/2550
Service Pack
Service Pack
Service Pack 2 นำเสนอโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Office Compatibility Pack สำหรับรูปแบบแฟ้ม Word, Excel และ PowerPoint 2007
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/4/2552
เครื่องมือ
เครื่องมือ
เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร สมุดงาน และการนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม Open XML ซึ่งเริ่มใช้ใน Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ตั้งแต่ Office 2007 และต่อเนื่องมาจนถึง Office 2010
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/1/2553
Update
Update
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
2/3/2553
Service Pack
Service Pack
Service Pack 3 มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Office Compatibility Pack
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/10/2554
เครื่องมือ
เครื่องมือ
การเรียกใช้แอพพลิเคชันที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาษาของแอพพลิเคชันที่ไม่ใช่ Unicode (ตำแหน่งกระทำการของระบบ)
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
18/6/2546
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อจัดการปัญหาที่การตั้งค่าความเข้ากันได้ของโปรแกรมถูกละเว้น และทำให้โปรแกรมประยุกต์เปิดผ่านโปรแกรมประยุกต์ 32 บิตอื่นๆ เพื่อแสดงลักษณะการทำงานของ Windows Vista บน Windows 7 รุ่น x64 หรือ Windows 2008 R2 รุ่น x64/IA-64
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/2/2553