Windows

ขอบคุณที่ดาวน์โหลด

 • Windows SharePoint Services 3.0 พร้อมกับ Service Pack 2

  หากการดาวน์โหลดของคุณไม่เริ่มต้นภายใน 30 วินาที คลิกที่ลิงก์นี้ คลิกที่นี่
   • หมายเหตุ: การติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ลงบน Microsoft Office SharePoint Server 2007 รุ่น Beta หรือรุ่นทดลองใช้ไม่ได้รับการสนับสนุน

    เมื่อต้องการติดตั้งดาวน์โหลดนี้:
    1. ดาวน์โหลดแฟ้มโดยคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด (ข้างบน) และบันทึกแฟ้มไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ
    2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มโปรแกรม SharePoint.exe บนฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อเริ่มโปรแกรมติดตั้ง
    3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
    คำแนะนำการใช้งาน:
    หากต้องการคำแนะนำและข้อมูลในการใช้ โปรดไปที่ไซต์ Windows SharePoint Services ใน Windows Server 2003

    เมื่อต้องการเอาดาวน์โหลดนี้ออก:
    1. บนเมนู เริ่ม ให้ชี้เมาส์ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
    2. คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
    3. ในรายการโปรแกมที่ติดตั้งปัจจุบัน ให้เลือก Windows SharePoint Services แล้วคลิก เอาออก หรือ เพิ่มหรือเอาออก หากกล่องโต้ตอบแสดงขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำในการเอาโปรแกรมออก
    4. คลิก ใช่้ หรือ ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเอาโปรแกรมออก

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 02

   Platform Update สำหรับ Windows 7

   Platform Update สำหรับ Windows 7 ช่วยให้สามารถใช้คุณลักษณะและการทำงานที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

  • 03

   โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7

   ดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7 เพื่อดูว่าพีซีของคุณพร้อมสำหรับ Windows 7 หรือไม่ โปรแกรมจะสแกนฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ที่รู้จัก ให้คำแนะนำวิธีแก้ไัขปัญหาที่อาจพบ และแนะนำสิ่งที่ควรทำก่อนปรับรุ่น

  • 05

   Microsoft AppLocale Utility

   การเรียกใช้แอพพลิเคชันที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาษาของแอพพลิเคชันที่ไม่ใช่ Unicode (ตำแหน่งกระทำการของระบบ)

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์