decorative icon product name, link and description price and details
Update
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 16 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/1/2557
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft OneNote 2013 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft OneNote 2013 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
Update
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft OneNote 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft OneNote 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
20/11/2556
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในแพคความเข้ากันได้สำหรับระบบ Microsoft Office 2007 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อคุณเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/8/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2547
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้มีคำจำกัดความปัจจุบันสำหรับตัวกรองอีเมลขยะใน Microsoft Office Outlook 2003 เพื่อใช้พิจารณาข้อความอีเมลที่เข้าข่ายว่าเป็นอีเมลขยะ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/11/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยใน Microsoft Office XP ที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/8/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/10/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Media Center สำหรับ Windows Vista สำหรับรายการปัญหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้ดู KB956147
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/10/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
Update
Update
แพลตฟอร์ม Windows Portable Devices (WPD) คือ เทคโนโลยีของโปรแกรมควบคุมที่สนับสนุนอุปกรณ์แบบพกพาจำนวนมาก เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และเครื่องเล่นสื่อแบบพกพา
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/10/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อจัดการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์กับ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/3/2550
โปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์
คุณสามารถใช้แพคแม่แบบภาษานี้เพื่อสร้างไซต์ SharePoint ในภาษาอื่นที่นอกเหนือไปจากภาษาที่เลือกในการติดตั้ง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/3/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office 2003 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/3/2551
Update
Update
Microsoft ได้เปิดตัวโปรแกรมปรับปรุงสำหรับระบบ Microsoft Office 2007 โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขปัญหาในการแปลงเมื่อเปิดแฟ้มไบนารีในโปรแกรม Microsoft Office 2003 เมื่อคุณใช้แพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/5/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่ายระยะไกลโดยใช้ VPN ล้มเหลว หลังจากที่สลับจากการเชื่อมต่อแบบใช้สายที่ทำงานอยู่ไปยังการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือมีสายอื่น
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
29/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยนี้จะแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/12/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการแปลของ Windows Vista รุ่นภาษาเช็ก
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/4/2550
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้มีคำจำกัดความปัจจุบันสำหรับตัวกรองอีเมลขยะใน Microsoft Office Outlook 2003 เพื่อใช้พิจารณาข้อความอีเมลที่เข้าข่ายว่าเป็นอีเมลขยะ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/8/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่น 32 บิต มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/12/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
Update
Update
นี่คือโปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/3/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีที่อยู่ในระบบและได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วสามารถโจมตีและเข้าควบคุมระบบของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/5/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์กับ Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/4/2554
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้มีคำจำกัดความปัจจุบันสำหรับตัวกรองอีเมลขยะใน Microsoft Office Outlook 2003 เพื่อใช้พิจารณาข้อความอีเมลที่เข้าข่ายว่าเป็นอีเมลขยะ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/5/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
แฟ้มอิมเมจ ISO ใน DVD5 นี้ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ที่เผยแพร่ใน Windows Update เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
8/12/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงจากสกุลเงินสโลวะเกีย สโลวีเนีย และมอลตาเป็นยูโร และเพื่อปรับปรุงสัญลักษณ์สกุลเงินตุรกีจาก Yeni Türk Lirası (YTL) เป็น Türk Lirası (TL)
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/1/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่การรับรองความถูกต้องของเครือข่าย 802.1X หมดเวลา ล้มเหลว และไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ หลังจากเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/6/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Publisher 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
Update
Update
นี่คือโปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อถือ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของ Windows Vista ในบางสถานการณ์
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/8/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Xbox 360 Extenders ที่ใช้กับ Media Center สำหรับ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/6/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะจัดการกับช่องโหว่ตามที่ได้อธิบายไว้ในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS11-003 หากต้องการค้นหาว่ามีโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยอื่นๆ อีกหรือไม่ โปรดดูที่ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/2/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Excel Viewer มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/12/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
1/8/2553
Update
Update
Microsoft ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office 2003 โปรแกรมปรับปรุงนี้จะรองรับการเปลี่ยนจากสกุลเงินของประเทศสโลวีเนียเป็นยูโร
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/2/2550
Update
Update
Windows Internet Explorer 9 ทำให้เว็บไซต์ของคุณดูโดดเด่นและทำงานได้เหมือนกับโปรแกรมประยุกต์ดั้งเดิมในพีซีของคุณ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/3/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
1/8/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
Excel Services ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 รุ่น 64 บิต มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้ายบนเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/10/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 รุ่น 64 บิต มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Groove Server 2010 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/10/2553
1 2 3 4 5
 
ผลลัพธ์ต่อหน้า:1020304050