decorative icon product name, link and description price and details
Update
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 16 แล้ว ซึ่งเป็นชุดการปรับปรุงที่เพิ่มขึ้นและผ่านการทดสอบแล้วสำหรับ Microsoft Dynamics CRM 2011 โดยประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพที่ได้รับการรวมรวมไว้ด้วยกันเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/1/2557
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
มีจุดอ่อนด้านความปลอดภัยใน Microsoft Office 2000 ซึ่งอาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้จุดอ่อนนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/2/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจพบว่าวิดีโอมีคุณภาพต่ำ เมื่อกำหนดค่าวิดีโอเป็นโหมดอินเทอร์เลซบนระบบที่เรียกใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
27/3/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office SharePoint Server 2007 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้มีการเพิ่มระดับสิทธิ์ โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/9/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ความไม่มีเสถียรภาพของระบบความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ที่อาจเปิดโอกาสให้รหัสอาร์บิทรารีย์ทำงานเมื่อเปิดกระดาษคำนวณที่ร่างขึ้นโดยมีเจตนาร้ายแอบแฝง โปรแกรมฉบับปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้กระดาษคำนวณของ Excel ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/10/2547
เอกสาร
เอกสาร
ดาวน์โหลดนี้คือคอลเล็คชั่นของแม่แบบพื้นหลังและแม่แบบของงานออกแบบที่รวมอยู่ในโปรแกรม PowerPoint 4.0 และเวอร์ชั่นใหม่กว่านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/9/2546
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ที่เข้ากันไม่ได้สำหรับ Windows 7
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/3/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Works Suite 2005 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทีอาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดเอกสารที่เขียนขึ้นโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าวนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/2/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อจัดการปัญหาเกี่ยวกับ Windows Media Center ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับฟังเสียงในภาษาที่ต้องการทางช่องสัญญาณที่ใช้ช่องเสียงรอง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
29/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Excel 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเิปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/4/2552
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลสูญหายที่อาจเกิดขึ้นได้จากตัวควบคุมที่สนับสนุน ADMA
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/11/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุถึงวิธีการจัดการ Microsoft XML Core Services (MSXML) อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตี และเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/11/2551
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้อง สามารถโจมตีและเข้าควบคุมระบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
5/11/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
จุดอ่อนในเรื่องความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2002 ซึ่งอาจเปิดช่องให้รหัสอาร์บิทรารีย์ทำงานเมื่อเปิดเอกสารที่เขียนขึ้นโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้จุดอ่อนนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/3/2549
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
การปรับปรุงโครงสร้างสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office (KB951297) ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงและโปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพล่าสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/7/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับที่อยู่ใดๆ ที่ปิดการเชื่อมต่อในระบบที่เรียกใช้ Windows Vista เมื่อมีการกำหนดค่าเกตเวย์เริ่มต้นเหมือนกับที่อยู่ IP ของไคลเอ็นต์
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/6/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ที่อยู่ใน Microsoft Word Viewer ที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุว่า Windows Vista Gadgets อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/8/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
13/12/2553
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาหน่วยความจำพร่องหายไปเล็กน้อยเมื่อคุณใช้ Runtime Status Control API (RSCA) เพื่อสอบถามสถานภาพของ Internet Information Server (IIS) 7.0
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
24/11/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
21/2/2554
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ RPC ผ่าน HTTP
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/11/2553
Update
Update
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/3/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมปรับปรุงนี้จะจัดการกับช่องโหว่ตามที่ได้อธิบายไว้ในกระดานข่าวความปลอดภัยของ Microsoft MS11-003 หากต้องการค้นหาว่ามีโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยอื่นๆ อีกหรือไม่ โปรดดูที่ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้านี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/2/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุว่า Microsoft XML Core Services (MSXML) อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/8/2550
Update
Update
นี่คือโปรแกรมปรับปรุงความน่าเชื่อถือ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
21/2/2554
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/8/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/7/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
Microsoft ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Office 2003 การปรับปรุงนี้จะแก้ไขจุดอ่อนที่อาจทำให้สามารถเรียกรหัสที่ประสงค์ร้าย นอกจากนี้ อาจมีการแก้ไขอื่นๆ ที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุง
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/2/2550
Update
Update
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
5/3/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Outlook 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเิปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยระบุว่า Microsoft XML Core Services (MSXML) อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถโจมตีและเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
14/8/2550
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาไดรฟ์แบบออปติคัลที่แนบมาซึ่งใช้ชิป SiI Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) จาก Silicon Image ไม่เป็นที่รู้จักว่าเป็นไดรฟ์บันทึกบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
27/8/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2002 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/5/2554
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหา ในกรณีที่เครื่องไม่รู้จักกล้องบันทึกภาพมือถือแบบมินิดีวีดีที่เสียบผ่านจุดเชื่อมต่อ USB
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
26/10/2552
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
พบปัญหาความปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากระยะไกลและไม่ได้รับการรับรองความถูกต้องสามารถโจมตีและเข้าควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของคุณได้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/4/2554
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์กับ Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
25/10/2553
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Project 2003 มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงาน เมื่อคุณเข้าชมเว็บเพจที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/12/2551
เอกสาร
เอกสาร
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
3/5/2555
Update
Update
โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้และความน่าเชื่อถือบางอย่างใน Windows Vista คุณสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ได้ดียิ่งขึ้นในหลากหลายสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/10/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
A security issue has been identified that could allow an attacker to remotely compromise your Windows-based system using Microsoft Data Access Components and gain control over it.
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
10/4/2549
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาใน Windows
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
21/2/2554
Update
Update
ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows SharePoint Services โปรแกรมปรับปรุงนี้จะมีคำจำกัดความเขตเวลาที่ปรับปรุงสำหรับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของการเลื่อนเวลาตามฤดูกาล (DST) สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้แล้วโปรแกรมปรับปรุงนี้ยังมีการแก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ อีกด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยใน Microsoft Excel 2002 ที่อาจเปิดโอกาสให้มีการเรียกใช้รหัสระยะไกล โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
9/7/2550
Update
Update
Microsoft ได้ออกชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้ 7 แล้ว ชุดการปรับปรุงนี้เป็นชุดที่ผ่านการทดสอบแล้วและสะสมไว้สำหรับ Microsoft Dynamics CRM 4.0 ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพที่รวมเข้าเป็นชุดเดียวกันเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
22/10/2552
Update
Update
Microsoft Windows PowerShell เป็นเชลล์บรรทัดคำสั่งและภาษาสคริปต์แบบใหม่ที่ออกแบบมาสำหรับการดูแลระบบและการทำงานแบบอัตโนมัติ Windows PowerShell สร้างขึ้นบน .NET Framework ทำให้ผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาด้านไอทีสามารถควบคุมและทำให้การดูแล Windows และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
30/1/2550
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
ในโปรแกรม Microsoft Office Publisher 2007 มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเปิดช่องให้รหัสที่กำหนดเองทำงานเมื่อเปิดแฟ้มที่แก้ไขโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ไขความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดังกล่าว
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/5/2551
Update
Update
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแพคภาษาไม่สามารถติดตั้งบนระบบที่ใช้ Windows Vista
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/10/2550
1 2 3 4 5
 
ผลลัพธ์ต่อหน้า:1020304050