โปรแกรมประยุกต์
Internet Explorer 9 เป็นเบราว์เซอร์ที่ขอแนะนำสำหรับ Windows Vista โดยมี Bing และ MSN เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อประสบการณ์ท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
ฟรี
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
Update
รวดเร็วและคล่องแคล่ว Internet Explorer 11 เป็นเบราว์เซอร์แนะนำสำหรับ Windows 7
ฟรี
โปรแกรมประยุกต์
Internet Explorer 9 เป็นเบราว์เซอร์ที่ขอแนะนำสำหรับ Windows Vista โดยมี Bing และ MSN เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อประสบการณ์ท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
ฟรี
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft PowerPoint 2013 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft PowerPoint 2013 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
Update
Microsoft ได้ปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft PowerPoint 2010 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้ให้การแก้ไขล่าสุดกับ Microsoft PowerPoint 2010 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพขึ้นด้วย
ฟรี
Service Pack
Service Pack 1 สำหรับ Microsoft Office 2013 Language Pack รุ่น 64 บิต มีการอัปเดตใหม่ๆ ที่ปรับปรุงด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเสถียร นอกจากนี้ SP ยังเป็น Rollup ของการอัปเดตก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วย
ฟรี
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Visio 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Visio 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
Update
เครื่องมือนี้จัดเตรียมขึ้นเนื่องจากพบความไม่สอดคล้องกันใน Windows Servicing Store ซึ่งอาจทำให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง, Service Pack และซอฟต์แวร์ในอนาตตไม่สำเร็จ
ฟรี
Update
คำแนะนำภาษาไทยสำหรับดาวน์โหลดนี้จะพร้อมให้บริการในเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว เราจึงได้จัดเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษไว้
ฟรี