โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word 2010 (KB2827323) รุ่น 32 บิต
Update
Microsoft ได้ปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Word 2010 รุ่น 32 บิต แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้ให้การแก้ไขล่าสุดกับ Microsoft Word 2010 รุ่น 32 บิต นอกจากนี้ยังเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
1/10/2556
โปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Office 2013 (KB2817491) รุ่น 64 บิต
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/7/2556
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (KB976932)
Update
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 SP1 ช่วยให้พีซีและเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้รับการสนับสนุนในระดับล่าสุด
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
15/3/2554
เครื่องมือพิสูจน์อักษร Microsoft Office 2013 - ภาษาไทย
โปรแกรมประยุกต์
Microsoft Office Proofing Tools ทำให้สามารถแก้ไขในภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
23/10/2555
โปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 (KB2752073) รุ่น 64 บิต
Update
Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
7/1/2556
Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats
เครื่องมือ
เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร สมุดงาน และการนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม Open XML ซึ่งเริ่มใช้ใน Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ตั้งแต่ Office 2007 และต่อเนื่องมาจนถึง Office 2010
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/1/2553
Internet Explorer 11 สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักพัฒนา สำหรับ Windows 7 64-bit Edition และ Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
Update
รวดเร็วและคล่องแคล่ว Internet Explorer 11 เป็นเบราว์เซอร์แนะนำสำหรับ Windows 7
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
6/11/2556
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft PowerPoint 2010 (KB2598240) รุ่น 64 บิต
Update
Microsoft ได้ปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft PowerPoint 2010 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้ให้การแก้ไขล่าสุดกับ Microsoft PowerPoint 2010 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
11/2/2556
Windows 8.1 Update สำหรับระบบ x64 (KB2919355)
โปรแกรมแก้ไขความปลอดภัย
Windows 8.1 Update คือชุดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ และการปรับปรุงต่างๆ แบบสะสม
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
5/5/2557
โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office Excel 2007 (KB2596596)
Update
Microsoft ได้ปล่อยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Office Excel 2007 แล้ว โปรแกรมปรับปรุงนี้ให้การแก้ไขล่าสุดกับ Microsoft Office Excel 2007 นอกจากนี้ยังเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพขึ้นด้วย
ฟรี
วันที่วางจำหน่าย:
12/12/2554