Windows

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB942903)

เปลี่ยนภาษา:
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแพคภาษาไม่สามารถติดตั้งบนระบบที่ใช้ Windows Vista

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

  • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
  • การอัพเดตซอฟต์แวร์
  • Service Packs
  • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์