Office

PowerPoint Viewer

เปลี่ยนภาษา:
Microsoft PowerPoint Viewer ช่วยให้คุณสามารถดูงานนำเสนอที่มีคุณลักษณะครบถ้วนซึ่งสร้างใน PowerPoint 97 และรุ่นที่ใหม่กว่า
 • เวอร์ชัน:

  1

  ชื่อไฟล์:

  PowerPointViewer.exe

  วันที่เผยแพร่:

  27/7/2553

  ขนาดไฟล์:

  60.4 MB

   PowerPoint Viewer ช่วยให้คุณสามารถดูงานนำเสนอที่มีคุณลักษณะครบถ้วนซึ่งสร้างใน PowerPoint 97 และรุ่นที่ใหม่กว่าด้วยความเที่ยงตรงครบถ้วน โปรแกรม Viewer นี้ยังสนับสนุนงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับการเปิดด้วย คุณสามารถดูและพิมพ์งานนำเสนอ แต่คุณจะแก้ไขงานนำเสนอใน PowerPoint Viewer ไม่ได้

   ส่วนเกี่ยวกับคอมโพเนนต์แบบอักษรต่อไปนี้จะแก้ไขเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับ PowerPoint Viewer และต้องใช้ร่วมกับการแจกจ่ายต่อที่อนุญาตของ PowerPoint Viewer:

   คอมโพเนนต์แบบอักษร
   คุณสามารถใช้แบบอักษรที่มาพร้อมกับ PowerPoint Viewer เพื่อแสดงและพิมพ์เนื้อหาจากอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows เท่านั้น นอกจากนี้ คุณสามารถใช้งานต่อไปนี้:
   • ฝังแบบอักษรในเนื้อหาตามที่อนุญาตโดยข้อจำกัดการฝังในแบบอักษร
   • เมื่อพิมพ์เนื้อหา ให้ดาวน์โหลดแบบอักษรไปยังเครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์ข้อมูลออกอื่นๆ ชั่วคราว
   ห้ามคัดลอก ติดตั้ง หรือใช้แบบอักษรบนอุปกรณ์อื่นๆ


   หมายเหตุ: หากไม่มีข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้แสดงในระหว่างการติดตั้งหรือในการเรียกใช้งาน PowerPoint Viewer ครั้งแรก การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้หมายความว่า คุณยอมรับว่าซอฟต์แวร์นี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ที่คุณยอมรับในการติดตั้ง PowerPoint Viewer ก่อนหน้านี้ โดย Microsoft เป็นผู้ออกใบอนุญาต

   คุณลักษณะต่อไปนี้ของ Microsoft PowerPoint ไม่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม Viewer นี้:
   • งานนำเสนอของการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM)
   • แมโครที่เรียกใช้งาน โปรแกรม หรือวัตถุที่เชื่อมโยงหรือฝังตัวซึ่งเปิดอยู่
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 7, Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86), Windows Server 2003 R2 x64 editions, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3

   • หน่วยความจำ:
    • 256 MB RAM หรือมากกว่า
   • พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 270 MB
   • จอแสดงผล: จอภาพที่มีความละเอียด 1024 x 768 หรือสูงกว่า
   • เพิ่มเติม: การเร่งด้วยฮาร์ดแวร์กราฟิกต้องใช้การ์ดแสดงผล DirectX 9.0c ที่มีหน่วยความจำวิดีโอ 64 MB หรือมากกว่า ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และกราฟิกอาจแตกต่างกันตามการกำหนดค่าระบบของคุณ
   • ดาวน์โหลดนี้ทำงานกับงานนำเสนอที่สร้างขึ้นในโปรแกรม Microsoft Office ต่อไปนี้:
    • Microsoft PowerPoint 2010
    • Microsoft Office PowerPoint 2007
    • Microsoft Office PowerPoint 2003
    • Microsoft PowerPoint 2002
    • Microsoft PowerPoint 2000
    • Microsoft PowerPoint 97
  • เมื่อต้องการติดตั้งดาวน์โหลดนี้:
   1. ดาวน์โหลดแฟ้มโดยคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด (ด้านบน) และบันทึกแฟ้มไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ
   2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มโปรแกรม PowerPointViewer.exe ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อเริ่มโปรแกรมติดตั้ง
   3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
   คำแนะนำการใช้งาน:

   • เมื่อคุณติดตั้งดาวน์โหลดนี้แล้ว จากเมนู เริ่ม ภายใต้ โปรแกรมทั้งหมด ให้เปิด Microsoft PowerPoint Viewer

    หมายเหตุ PowerPoint Viewer จะลงทะเบียนนามสกุลแฟ้ม .ppt, .pptx, .pptm, .pot, .potx, .potm, .pps, .ppsx และ .ppsm เฉพาะเมื่อไม่มีการติดตั้ง PowerPoint ในคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนแล้ว การคลิกสองครั้งที่ชนิดแฟ้มดังกล่าวจะเปิดใช้งาน PowerPoint Viewer


   เมื่อต้องการเอาดาวน์โหลดนี้ออก:
   1. บนเมนู เริ่ม ให้ชี้เมาส์ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
   2. คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
   3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งปัจจุบัน เลือก Microsoft PowerPoint Viewer แล้วคลิก เอาออก หรือ เพิ่มหรือเอาออก
   4. คลิก ใช่ หรือ ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเอาโปรแกรมออก
   เมื่อต้องการเอาแฟ้มดาวน์โหลดนี้ออก:

   • ลบแฟ้ม PowerPointViewer.exe

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์