Windows

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB930627)

เปลี่ยนภาษา:
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลส่วนตัวของโครงสร้างข้อมูล DEVMODE อาจเกิดความเสียหายใน Windows รุ่น 64 บิต เมื่อใช้โปรแกรมประยุกต์ 32 บิตในโหมดข้อมูลดิบเพื่อพิมพ์เอกสาร

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

  • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
  • การอัพเดตซอฟต์แวร์
  • Service Packs
  • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์