Office

โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2000 Multilanguage Pack (KB892842)

เปลี่ยนภาษา:
จุดอ่อนในเรื่องความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Outlook 2000 ซึ่งอาจเปิดช่องให้รหัสอาร์บิทรารีย์ทำงานเมื่อเปิดอีเมลที่เขียนขึ้นโดยมีเจตนาร้าย โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้จุดอ่อนนี้ เมื่อใช้ Outlook 2000 ร่วมกับ Multilinguage Pack
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  เวอร์ชัน:

  1.0

  ชื่อไฟล์:

  office2000LPK-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKcd1-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKcd1-kb892842-fullfile-enu.exe

  office2000LPKcd2-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKcd2-kb892842-fullfile-enu.exe

  office2000LPKcd3-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKcd3-kb892842-fullfile-enu.exe

  office2000LPKcd4-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKcd4-kb892842-fullfile-enu.exe

  office2000LPKcd5-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKcd5-kb892842-fullfile-enu.exe

  office2000LPKcd6-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKcd6-kb892842-fullfile-enu.exe

  office2000LPKcd7-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKcd7-kb892842-fullfile-enu.exe

  office2000LPKcd8-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKcd8-kb892842-fullfile-enu.exe

  office2000LPK-kb892842-client-chs.exe

  office2000LPK-kb892842-client-fra.exe

  office2000LPK-kb892842-fullfile-chs.exe

  office2000LPK-kb892842-fullfile-enu.exe

  office2000LPK-kb892842-fullfile-fra.exe

  office2000LPKt-kb892842-client-enu.exe

  office2000LPKt-kb892842-fullfile-enu.exe

  วันที่เผยแพร่:

  10/1/2549

  ขนาดไฟล์:

  496 KB

  2.0 MB

  10.6 MB

  827 KB

  4.8 MB

  2.4 MB

  10.5 MB

  833 KB

  4.8 MB

  1.4 MB

  9.3 MB

  1.6 MB

  9.5 MB

  1.2 MB

  7.4 MB

  1.2 MB

  7.2 MB

  492 KB

  496 KB

  2.5 MB

  2.5 MB

  2.5 MB

  395 KB

  1.7 MB

  KB Articles: KB892842

   คุณสามารถขอรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้จากบทความ Microsoft Knowledge Base เรื่อง Description of the Security Update for Office 2000 Multilanguage Pack (KB892842)

   หากต้องการการทำงานที่สมบูรณ์แบบของโปรแกรม Office 2000 เมื่อใช้ Office 2000 Multilanguage Pack คุณจำเป็นต้องติดตั้ง ทั้ง โปรแกรมปรับปรุงนี้และ โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Outlook 2000 (KB892842)

   ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้โปรแกรม Office 2000 ในรุ่นภาษาอาหรับ ฮิบรู ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น และจีน:
   หากต้องการปรับปรุง Multilanguage Packs เดี่ยวๆ ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น โปรดดาวน์โหลดตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจากสองตัวเลือกที่มีสำหรับแต่ละ Multilanguage Pack (ใช้ชุดผลิตภัณฑ์แบบ Fullfile หากคุณประสบปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมในชุดไคลเอนต์):
  • French Multilanguage Pack สำหรับ Office 2000 ภาษาอาหรับ
  • English Multilanguage Pack สำหรับ Office 2000 ภาษาไทย
  • Simplified Chinese Multilanguage Pack สำหรับ Office 2000 ภาษาจีนฮ่องกง
  • English Multilanguage Pack สำหรับ Office 2000 ภาษาจีน อาหรับ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮิบรู

  • คุณต้องมี Office 2000 Service Pack 3 เพื่อติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ชุดใดชุดหนึ่งข้างต้น คุณอาจจำเป็นต้องจัดเตรียมแหล่งที่มาของการติดตั้งในระหว่างการติดตั้งแพชหรือโปรแกรมปะแก้
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP

  • หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบควรดูที่ส่วน ทรัพยากรของผู้ดูแลระบบ

   คำแนะนำในการติดตั้ง
   หากคุณมีโปรแกรม Microsoft Office 2000 Multilanguage Pack ให้ทำหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • ใช้ Office Update บนเว็บไซต์ Office Online (แนะนำ) ไซต์ Office Update จะตรวจหาโปรแกรม Office และแจ้งให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและชุดโปรแกรม (Service Packs) ที่ทำให้โปรแกรม Office กลายเป็นโปรแกรมล่าสุด


   • ติดตั้ง โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2000 Multilanguage Pack (KB892842) ในการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. ดาวน์โหลดแฟ้ม .exe ที่เหมาะสมได้ด้วยการใช้การเชื่อมโยงที่อยู่ด้านล่างของเพจ และบันทึกแฟ้มไว้บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ
     • office2000lpkcd[CD_NUMBER]-kb892842-client-enu.exe: คุณควรดาวน์โหลดแฟ้มนี้หากคุณได้เข้าสู่แผ่นซีดีรอมผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลแหล่งติดตั้งในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมปะแก้หากคุณเคยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณมาก่อน
     • office2000lpkcd[CD_NUMBER]-kb892842-fullfile-enu.exe: ดาวน์โหลดแฟ้มนี้หากคุณประสบปัญหาขณะติดตั้ง office2000lpkcd[CD_NUMBER]-kb892842-client-enu.exe คุณอาจจำเป็นต้องจัดเตรียมแหล่งที่มาของการติดตั้งในระหว่างการติดตั้งแพชหรือโปรแกรมปะแก้
    2. แนะนำให้คุณออกจากโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณกำลังเรียกใช้อยู่

    3. ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม .exe ที่คุณบันทึกไว้บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ


   ดูที่ส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม ด้านล่างสำหรับรายการค่าของ CD_NUMBER และ Multilanguage Packs ที่ครอบคลุม

   ทรัพยากรของผู้ดูแลระบบ
   ผู้ดูแลระบบที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ สามารถค้นหาทรัพยากรที่สมบูรณ์เพื่อใช้โปรแกรมปรับปรุง Office ในองค์กรของผู้ดูแลระบบได้จากไซต์ Office Admin Update Center บนไซต์ดังกล่าว ให้เลื่อนลงมาและดูใต้ส่วน Update Resources สำหรับรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังปรับปรุง

   ดาวน์โหลดสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้อยู่ใต้ส่วนที่ชื่อ แฟ้มในดาวน์โหลดนี้ ด้านล่าง คุณสามารถคลิกสองครั้งที่แฟ้มปฏิบัติการเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง หรือแยกแฟ้มโปรแกรมปะแก้ (แฟ้ม MSP) ด้วยการใช้บรรทัดคำสั่ง ทั้งบรรทัดคำสั่งและคำแนะนำจะรวมอยู่ในบทความ Knowledge Base เรื่อง (197147): Command-Line Switches For IExpress Software Update Packages.

   ดูบทความ Microsoft Knowledge Base เรื่อง Description of the Security Update for Office 2000 Multilanguage Pack (KB892842) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้
  • ค่า CD_NUMBER สำหรับ Multilanguage Packs บนแผ่นซีดี:
  • 1 (สำหรับ Multilanguage Packs ภาษาอิตาลี นอรเวย์ ฝรั่งเศส เยอรมัน)

  • 2 (สำหรับ Multilanguage Packs ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี)

  • 3 (สำหรับ Multilanguage Packs ภาษาสเปน สวีเดน เดนมาร์กและบราซิล)

  • 4 (สำหรับ Multilanguage Packs ภาษาจีนดั้งเดิมและจีนประยุกต์)

  • 5 (สำหรับ Multilanguage Packs ภาษาดัตช์ เชค ตุรกี และโปแลนด์)

  • 6 (สำหรับ Multilanguage Packs ภาษารัสเซีย อาหรับ ฮังการีและโปรตุเกส)

  • 7 (สำหรับ Multilanguage Packs ภาษาฮิบรู ฟินแลนด์ สโลเวเนีย และกรีก)

  • 8 (สำหรับ Multilanguage Packs ภาษาสโลวาเกีย บากส์ โรมาเนีย โครเอเชีย คาตาลัน ยูเครน เซอร์เบีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย เอสโทเนีย และบัลแกเรีย)

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 01

   2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS

   ดาวน์โหลดนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งออกและบันทึกไปยังรูปแบบ PDF และ XPS ในโปรแกรม 2007 Microsoft Office แปดโปรแกรม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณส่งข้อมูลเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลในรูปแบบ PDF และ XPS สำหรับบางโปรแกรมของโปรแกรมเหล่านี้

  • 02

   Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats

   เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร สมุดงาน และการนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม Open XML ซึ่งเริ่มใช้ใน Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ตั้งแต่ Office 2007 และต่อเนื่องมาจนถึง Office 2010

  • 03

   2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)

   Service Pack 3 มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ 2007 Microsoft Office Suite การปรับปรุงนี้ใช้กับ Microsoft Office Project, Microsoft Office SharePoint Designer, Microsoft Office Visio, และ Visual Web Developer ด้วย

  • 04

   โปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 (KB2752073) รุ่น 64 บิต

   Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์