Windows

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2533552)

เปลี่ยนภาษา:
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อทำให้สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่างๆ ในอนาคตบน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นได้สำเร็จ
 • เวอร์ชัน:

  2533552

  ชื่อไฟล์:

  Windows6.1-KB2533552-x86.msu

  วันที่เผยแพร่:

  9/5/2554

  ขนาดไฟล์:

  4.1 MB

  KB Articles: KB2533552

   ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อทำให้สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่างๆ ในอนาคตบน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นได้สำเร็จ อาจจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ก่อนที่จะสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงต่างๆ ที่เลือกในอนาคตได้ เมื่อติดตั้งโปรแกรมนี้แล้ว จะไม่สามารถเอาออกได้
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 7


   1. เมื่อต้องการเริ่มดาวน์โหลด ให้คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือเลือกภาษาอื่นจาก เปลี่ยนภาษา แล้วคลิก เปลี่ยน
    • คลิก เรียกใช้ เพื่อเริ่มการติดตั้งทันที
    • คลิก บันทึก เพื่อคัดลอกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งในภายหลัง

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 02

   Platform Update สำหรับ Windows 7

   Platform Update สำหรับ Windows 7 ช่วยให้สามารถใช้คุณลักษณะและการทำงานที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

  • 03

   โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7

   ดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7 เพื่อดูว่าพีซีของคุณพร้อมสำหรับ Windows 7 หรือไม่ โปรแกรมจะสแกนฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ที่รู้จัก ให้คำแนะนำวิธีแก้ไัขปัญหาที่อาจพบ และแนะนำสิ่งที่ควรทำก่อนปรับรุ่น

  • 05

   Microsoft AppLocale Utility

   การเรียกใช้แอพพลิเคชันที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาษาของแอพพลิเคชันที่ไม่ใช่ Unicode (ตำแหน่งกระทำการของระบบ)

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์