Office

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 1 (SP1)

เปลี่ยนภาษา:
Service Pack 1 มีโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Microsoft Office Proofing Tools 2007
 • เวอร์ชัน:

  1.0

  ชื่อไฟล์:

  officeproofingtools2007sp1-kb937156-fullfile-th-th.exe

  วันที่เผยแพร่:

  8/12/2550

  ขนาดไฟล์:

  1.2 MB

  KB Articles: KB937156

   โปรแกรม Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 1 มีการปรับปรุงเสถียรภาพและสมรรถนะที่สำคัญตามคำเรียกร้องของผู้ใช้ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงความปลอดภัย เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ Service Pack นี้ยังได้รวมเอาโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดสำหรับ Office Proofing Tools 2007 ก่อนเดือนธันวาคม 2550 คุณสามารถอ่านคำอธิบายฉบับสมบูรณ์ของ SP1 ซึ่งมีรายการปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 937156: คำอธิบายของ Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 1 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   Service Pack 1 จะติดตั้งแม้มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่วางจำหน่ายแล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

   SP1 ได้รวมการปรับปรุงในส่วนความมีเสถียรภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากความคิดเห็นของผู้ใช้จาก Microsoft Online Crash Analysis (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ) และจากคำติชมของฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2


   โปรแกรมปรับปรุงนี้ใช้ได้กับโปรแกรมต่อไปนี้:
   • Microsoft® Office Proofing Tools 2007

   ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
   • คุณต้องมี Microsoft Installer 3.1 (MSI 3.1) หรือรุ่นที่สูงกว่าเพื่อให้สามารถติดตั้ง SP1 ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการดาวน์โหลด MSI 3.1 โปรดดูในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 942101 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)
   • เพื่อให้สามารถติดตั้ง SP1 ได้ คุณต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์มากกว่าขนาดของโปรแกรมแก้ไข สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับความต้องการเรื่องพื้นที่ว่าง โปรดอ่านจากบทความฐานความรู้ของ Microsoft 943589 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)
  • ในบางสถานการณ์สมมติคุณอาจต้องรีบูตคอมพิวเตอร์หลังจาก ที่ได้ติดตั้ง SP1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 942995 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ทำตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   • ใช้ Microsoft Update (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ) (แนะนำ) ได้รวบรวมโปรมแกรมปรับปรุงต่างๆ ของ Windows Update และ Office Update เอาไว้ในที่เดียว และช่วยให้คุณสามารถเลือกการนำส่งและการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่มีความสำคัญสูงได้โดยอัตโนมัติ
   • ใช้ Office Update ในเว็บไซต์ Office Online เมื่อเรียกใช้การตรวจหาอัตโนมัติ Office Update จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและ Service Packs ต่างๆ ที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ Office ของคุณมีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ Office Update ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Vista
   • หากต้องการติดตั้งโปรแกรม Office Proofing Tools 2007 SP1 ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
    • ดาวน์โหลดแฟ้มโดยคลิกปุ่ม Download ที่อยู่บนสุดของหน้านี้ แล้วจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ
    • คุณควรจะออกจากโปรแกรมทั้งหมดที่ใช้งานอยู่
    • ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม .exe ที่คุณจัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

   เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft Office
   ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ของ Microsoft Office products ขอแนะนำให้คุณใช้ Service Pack ล่าสุดต่างๆ :
   เอาดาวน์โหลดออกจากเครื่อง
   ไม่มีคุณลักษณะการถอนการติดตั้งสำหรับดาวน์โหลดนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 873125 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   ทรัพยากรสำหรับผู้ดูแลระบบ
   ผู้ดูแลระบบที่ทำงานอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการจัดการสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลโดยละเอียดเพื่อการใช้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Office ในองค์กรได้ที่ไซต์ 2007 Office Resource Kit (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 937156: คำอธิบายของ Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 1 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์