ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Windows

Windows Easy Transfer สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจาก Windows Vista (64 บิต) ไปยัง Windows 7

เปลี่ยนภาษา:
ใช้ Windows Easy Transfer เพื่อคัดลอกแฟ้ม รูปถ่าย เพลง อีเมล การตั้งค่า และอื่นๆ ของคุณจากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista ไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สายเคเบิล Easy Transfer สื่อแบบถอดได้ หรือข้ามเครือข่ายได้

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

  • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
  • การอัพเดตซอฟต์แวร์
  • Service Packs
  • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์