Office

Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2)

เปลี่ยนภาษา:
Service Pack 2 นำเสนอโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  เวอร์ชัน:

  1.0

  ชื่อไฟล์:

  wssv3sp2-kb953338-x86-fullfile-th-th.exe

  wssv3sp2-kb953338-x64-fullfile-th-th.exe

  วันที่เผยแพร่:

  24/4/2552

  ขนาดไฟล์:

  29.8 MB

  33.3 MB

  KB Articles: KB953338

   Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2) นำเสนอโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 ให้แก่ลูกค้า ดาวน์โหลดนี้มีโปรแกรมแก้ไขสองประเภท ได้แก่
   • โปรแกรมแก้ไขที่ยังไม่เคยออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Service Pack นี้
    • นอกจากโปรแกรมแก้ไขผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปแล้ว ยังมีการปรับปรุงในเรื่องเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
    • คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความฐานความรู้ 953338 ซึ่งจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงเฉพาะผลิตภัณฑ์
   • โปรแกรมปรับปรุงทั่วไป, โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย, โปรแกรมปรับปรุงเพิ่มเติมและโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมดที่ออกมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2009

   ก่อนการติดตั้ง Service Pack นี้ คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่าน 953338 ซึ่งจะอธิบายการปรับปรุงที่สำคัญที่จะได้รับการดำเนินการโดย SP2 และให้ข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบก่อนทำการติดตั้ง
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008


   Service Pack 2 จะปรับปรุงโปรแกรมต่อไปนี้
   • Windows® SharePoint® Services 3.0
  • การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับที่ถูกต้องในการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านบทความเรื่อง TechNet เกี่ยวกับวิํํธี การปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 ก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น SP2 เมื่อต้องการเริ่มต้น ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุง SP2 โดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด ในหน้านี้ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ดาวน์โหลดแฟ้ม x86 สำหรับสถาปัตยกรรม 32 บิตและแฟ้ม x64 สำหรับสถาปัตยกรรม 64 บิต

   หมายเหตุสำคัญ: หากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ และได้รับข้อความแจ้งว่าการปรับปรุงล้มเหลว โปรดดูที่บทความฐานความรู้ 968173 ซึ่งจะอธิบายความต้องการและปัญหาอื่นๆ ที่อาจทำให้การติดตั้งล้มเหลว รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น


   ติดตั้ง SP2 สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
   หากคุณมีผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ติดตั้งอยู่ โปรดตรวจดูให้แน่ใจเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไปพร้อมกัน รายการชุดปรับปรุงทั้งหมดของ SP2 สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ Office และ Windows SharePoint Services มีอยู่ในบทความฐานความรู้ 968170


   เมื่อต้องการเอาดาวน์โหลดนี้ออก
   ไม่มีคุณลักษณะถอนการติดตั้งสำหรับดาวน์โหลดนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 873125


   ข้อมูลเพิ่มเติม
   อนึ่ง คุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ใน Service Pack ได้ในบทความฐานความรู้ 953338

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์