Windows

Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 1 (SP1) รุ่น 64 บิต

เปลี่ยนภาษา:
Service Pack 1 มีโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack รุ่น 64 บิต
 • เวอร์ชัน:

  1.0

  ชื่อไฟล์:

  wssv3lpsp1-kb936988-x64-fullfile-th-th.exe

  วันที่เผยแพร่:

  16/5/2559

  ขนาดไฟล์:

  5.8 MB

  KB Articles: KB936988

   Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 1 รุ่น 64 บิต มีการปรับปรุงเสถียรภาพและสมรรถนะที่สำคัญตามคำเรียกร้องของผู้ใช้ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ Service Pack นี้ยังได้รวมเอาโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมดสำหรับ Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack รุ่น 64 บิต ที่ออกมาก่อนเดือนธันวาคม 2550 คุณสามารถอ่านคำอธิบายฉบับสมบูรณ์ของ SP1 รวมทั้งรายการปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 936988: คำอธิบายของ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   Service Pack 1 จะติดตั้งแม้มีการติดตั้งโรแกรมปรับปรุงที่วางจำหน่ายแล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

   SP1 ได้รวมการปรับปรุงในส่วนความมีเสถียรภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากความคิดเห็นของผู้ใช้ จาก Microsoft Online Crash Analysis (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ) และจากคำติชมของฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows Server 2003, Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition, Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows Server 2008


   โปรแกรมปรับปรุงนี้ใช้ได้กับโปรแกรมต่อไปนี้:
   • Windows® SharePoint® Services 3.0 Language Pack รุ่น 64 บิต

   ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
   • คุณต้องมี Microsoft Installer 3.1 (MSI 3.1) หรือรุ่นที่สูงกว่าเพื่อให้สามารถติดตั้ง SP1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำในการดาวน์โหลด MSI 3.1 โปรดดูในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 942101 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)
   • เพื่อให้สามารถติดตั้ง SP1ได้สมบูรณ์ คุณต้องมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์มากกว่าขนาดของโปรแกรมแก้ไข สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเรื่องพื้นที่ว่าง โปรดอ่านจากบทความฐานความรู้ของ Microsoft 943589 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)
  • การติดตั้ง Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 1 รุ่น 64 บิต มีชุดขั้นตอนที่ต้องทำอย่างครบถ้วนตามลำดับเพื่อให้การติดตั้งสมบูรณ์ จึงขอแนะนำให้คุณอ่านบทความ วิธีการใช้ Software Updates to Windows SharePoint Services 3.0 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ) ก่อนที่จะปรับรุ่นไปเป็น SP1

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รุ่น 32 บิต โปรดดาวน์โหลด Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack Service Pack 1

   ต่อไปนี้เป็นรายการภาษาและชื่อแฟ้มที่คุณควรจะดาวน์โหลด

   • ภาษาอาหรับ
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-ar-sa.exe)
   • ภาษาบัลแกเรีย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-bg-bg.exe)
   • ภาษาคาตาลัน
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-ca-es.exe)
   • ภาษาจีน-ประยุกต์
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-zh-cn.exe)
   • ภาษาจีน-ดั้งเดิม
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-zh-tw.exe)
   • ภาษาโครเอเชีย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-hr-hr.exe)
   • ภาษาเชค
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-cs-cz.exe)
   • ภาษาเดนมาร์ก
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-da-dk.exe)
   • ภาษาดัตช์
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-nl-nl.exe)
   • ภาษาอังกฤษ
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-en-us.exe)
   • ภาษาเอสโทเนีย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-et-ee.exe)
   • ภาษาฟินแลนด์
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-fi-fi.exe)
   • ภาษาฝรั่งเศส
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-fr-fr.exe)
   • ภาษาเยอรมัน
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-de-de.exe)
   • ภาษากรีก
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-el-gr.exe)
   • ภาษาฮิบรู
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-he-il.exe)
   • ภาษาฮินดู
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-hi-in.exe)
   • ภาษาฮังการี
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-hu-hu.exe)
   • ภาษาอิตาลี
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-it-it.exe)
   • ภาษาญี่ป่น
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-ja-jp.exe)
   • ภาษาเกาหลี
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-ko-kr.exe)
   • ภาษาลัตเวีย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-lv-lv.exe)
   • ภาษาลิธัวเนีย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-lt-lt.exe)
   • ภาษานอร์เวย์
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-nb-no.exe)
   • ภาษาโปแลนด์
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-pl-pl.exe)
   • ภาษาโปรตุเกส-บราซิล
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-pt-br.exe)
   • ภาษาโปรตุเกส-โปรตุเกส
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-pt-pt.exe)
   • ภาษาโรมาเนีย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-ro-ro.exe)
   • ภาษารัสเซีย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-ru-ru.exe)
   • ภาษาเซอร์เบีย-ละติน
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-sr-latn-cs.exe)
   • ภาษาสโลวาเกีย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-sk-sk.exe)
   • ภาษาสโลเวเนีย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-sl-si.exe)
   • ภาษาสเปน
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-es-es.exe)
   • ภาษาสวีเดน
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-sv-se.exe)
   • ภาษาไทย
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-th-th.exe)
   • ภาษาตุรกี
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-tr-tr.exe)
   • ภาษายูเครน
    (WSSv3LPSP1-kb936988-x64-fullfile-uk-ua.exe)

   เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อื่นของ Microsoft
   เพื่อให้หน้าที่การใช้งานสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้:
   เอาดาวน์โหลดนี้ออก
   ไม่มีคุณลักษณะการถอนการติดตั้งสำหรับดาวน์โหลดนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft 873125 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรดดูที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft 936988: คำอธิบายของ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 02

   โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7

   ดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7 เพื่อดูว่าพีซีของคุณพร้อมสำหรับ Windows 7 หรือไม่ โปรแกรมจะสแกนฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ที่รู้จัก ให้คำแนะนำวิธีแก้ไัขปัญหาที่อาจพบ และแนะนำสิ่งที่ควรทำก่อนปรับรุ่น

  • 04

   Platform Update สำหรับ Windows 7

   Platform Update สำหรับ Windows 7 ช่วยให้สามารถใช้คุณลักษณะและการทำงานที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นของ Windows 7 SP1 และ Windows Server 2008 R2 SP1

  • 05

   Windows Virtual PC

   Windows Virtual PC คือเทคโนโลยีการจำลองเสมือนล่าสุดจาก Microsoft คุณสามารถใช้เพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมากบนสภาพแวดล้อมของ Windows เสมือน ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ได้โดยตรง

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์