Office

Office 2003 Service Pack 3 (SP3) สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา

เปลี่ยนภาษา:
Office 2003 Service Pack 3 สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษามีโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดสำหรับ Office 2003 Multilingual User Interface Pack
 • เวอร์ชัน:

  1

  ชื่อไฟล์:

  MUI2003SP3-KB923618-FullFile-THA.exe

  วันที่เผยแพร่:

  17/9/2550

  ขนาดไฟล์:

  10.0 MB

  KB Articles: KB923618

   Microsoft® Office 2003 Service Pack 3 (SP3) สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษาถือเป็นพัฒนาการด้านความปลอดภัยที่สำคัญของ Microsoft Office 2003 ซึ่งจะทำให้ชุดโปรแกรมป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการคุกคามความปลอดภัยอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Service Pack นี้ยังมีการแก้ไขต่างๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้เป็นโปรแกรมปรับปรุงแยกต่างหากสำหรับ Office 2003 Multilingual User Interface Pack

   คุณสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้จากบทความ Microsoft Knowledge Base เรื่อง (923618): คำอธิบายเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 3 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   สิ่งที่มีอยู่ใน Service Pack
   Service Pack นี้มีโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยใหม่ที่สำคัญ อีกทั้งยังมีโปรแกรมปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้สำหรับ Office 2003 Multilingual User Interface Pack ด้วย:
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2

   ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้กับโปรแกรมต่อไปนี้
   • Microsoft® Office 2003 Multilingual User Interface Pack

  • หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบควรดูที่ส่วน ทรัพยากรของผู้ดูแลระบบ

   คำแนะนำในการติดตั้ง
   ในการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ให้ทำอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
   • ใช้ Microsoft Update (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ) (แนะนำ) Microsoft Update ได้รวมโปรแกรมปรับปรุงต่างๆ ที่จัดไว้ให้โดย Windows Update และ Office Update ไว้ในสถานที่เดียว และช่วยให้คุณเลือกการนำส่งและการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่มีความสำคัญสูงได้โดยอัตโนมัติ
   • ใช้ Office ฉบับปรับปรุง (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ) ในเว็บไซต์ Office Online เมื่อเรียกใช้การตรวจสอบอัตโนมัติ Office Update จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและ Service Pack ต่างๆ ที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ Office ของคุณมีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ Office Update ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Windows Vista
   • ติดตั้งเฉพาะ Microsoft Office 2003 SP3 สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษาเท่านั้น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนนี้
    1. ดาวน์โหลดแฟ้ม .exe แฟ้มใดแฟ้มหนึ่งโดยคลิกที่การเชื่อมโยงที่ด้านล่างของหน้านี้ แล้วบันทึกแฟ้มไว้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ
    2. ขอแนะนำให้คุณออกจากโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่
    3. ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม .exe ที่คุณบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

   Office 2003 SP3 สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษาจะติดตั้ง แม้ว่าจะมีโปรแกรมปรับปรุงที่มีอยู่ทั่วไปติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็ตาม

   ดาวน์โหลดของโปรแกรมปรับปรุงนี้จะอยู่ภายใต้ส่วน แฟ้มในดาวน์โหลดนี้ ด้านล่าง โปรแแกรมปรับปรุงจะมีเป็นภาษาต่อไปนี้

   • อารบิค
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-ARA.exe)
   • บัลแกเรีย
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-BGR.exe)
   • จีน - ประยุกต์
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-CHS.exe)
   • จีน - ดั้งเดิม
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-CHT.exe)
   • โครเอเชีย
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-HRV.exe)
   • เช็ก
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-CSY.exe)
   • เดนมาร์ก
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-DAN.exe)
   • ดัตช์
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-NLD.exe)
   • เอสโตเนีย
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-ETI.exe)
   • ฟินแลนด์
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-FIN.exe)
   • ฝรั่งเศส
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-FRA.exe)
   • เยอรมัน
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-DEU.exe)
   • กรีก
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-ELL.exe)
   • ฮิบรู
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-HBR.exe)
   • ฮินดี
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-HIN.exe)
   • ฮังการี
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-HUN.exe)
   • อิตาลี
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-ITA.exe)
   • ญี่ปุ่น
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-JPN.exe)
   • เกาหลี
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-KOR.exe)
   • ลัตเวีย
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-LVI.exe)
   • ลิทัวเนีย
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-LTH.exe)
   • นอร์เวย์
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-NOR.exe)
   • โปแลนด์
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-PLK.exe)
   • โปรตุเกส - บราซิล
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-PTB.exe)
   • โปรตุเกส - โปรตุเกส
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-PTG.exe)
   • โรมาเนีย
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-ROM.exe)
   • รัสเซีย
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-RUS.exe)
   • เซอร์เบีย - ละติน
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-SRL.exe)
   • สโลวัก
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-SKY.exe)
   • สโลวีเนีย
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-SLV.exe)
   • สเปน
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-ESN.exe)
   • สวีเดน
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-SVE.exe)
   • ไทย
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-THA.exe)
   • ตุรกี
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-TRK.exe)
   • ยูเครน
    (MUI2003SP3-KB923618-FullFile-UKR.exe)
   หมายเหตุ: Office 2003 SP3 มี Office 2003 SP3 สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษารุ่นภาษาอังกฤษ

   เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office อื่น
   การทำให้หน้าที่การใช้งาน Office 2003 SP3 สมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมสองโปรแกรมดังนี้
   • Office 2003 SP3 สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (ดาวน์โหลดนี้)
   • Office 2003 SP3 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office ต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Service Pack ล่าสุด
   หากคุณใช้ Office Communicator 2005 คุณควรออกจาก Office Communicator ก่อนการติดตั้ง Office 2003 SP3 สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา หากคุณไม่ออกจาก Communicator คุณจะต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่ติดตั้ง Office 2003 SP3 สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษาแล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูบทความ Microsoft Knowledge Base เรื่อง (905726): คุณได้รับพร้อมท์โดยไม่ได้คาดคิด ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากติดตั้ง Office Service Pack หรือโปรแกรมปรับปรุง Office (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   หากต้องการนำดาวน์โหลดนี้ออกจากเครื่อง
   ไม่มีคุณลักษณะถอนการติดตั้งสำหรับดาวน์โหลดนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความ Microsoft Knowledge Base เรื่อง (873125): คุณไม่สามารถนำ Service Packs สำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003 ออกจากเครื่อง (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   ทรัพยากรของผู้ดูแลระบบ
   ผู้ดูแลระบบที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการสามารถค้นหาทรัพยากรทั้งหมดสำหรับการใช้โปรแกรมปรับปรุง Office ในองค์กรได้จาก Office 2003 Resource Kit (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แพคเกจปฏิบัติการ การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น ในการแยกแฟ้มโปรแกรมแก้ไข (แฟ้ม .msp) คุณต้องใช้บรรทัดคำสั่ง บรรทัดคำสั่งและคำแนะนำจะรวมอยู่ในบทความ Knowledge Base เรื่อง (197147): การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

   โปรดดูบทความ Microsoft Knowledge Base เรื่อง (923618): คำอธิบายเกี่ยวกับ Office 2003 Service Pack 3 (แสดงเป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์