Office

Add-in ของ Microsoft Office File Validation (KB2501584)

เปลี่ยนภาษา:
Office File Validation เป็น Add-in ด้านความปลอดภัยสำหรับ Office 2003 และ 2007 ระบบจะใช้ Office File Validation เพื่อตรวจสอบความถูกต้องว่าแฟ้มไบนารีมีรูปแบบที่สอดคล้องกับรูปแบบแฟ้ม Microsoft Office หรือไม่ ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น หากแฟ้มไม่สอดคล้องกับรูปแบบที่กำหนดไว้
 • เวอร์ชัน:

  1.0

  ชื่อไฟล์:

  OFV.exe

  วันที่เผยแพร่:

  11/4/2554

  ขนาดไฟล์:

  2.8 MB

  KB Articles: KB2501584

   คุณสามารถดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้จากบทความฐานความรู้ของ Microsoft เรื่อง Add-in ของ Microsoft Office File Validation (KB2501584)
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 7, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP

  • หมายเหตุ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ควรดูที่ส่วน ทรัพยากรของผู้เชี่ยวชาญด้าน IT

   คำแนะนำในการติดตั้ง
   หากคุณมีระบบ Microsoft Office 2007 โปรดดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
   • ติดตั้ง Add-in ของ Microsoft Office File Validation (KB2501584) หากต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
    1. ดาวน์โหลดแฟ้ม .exe โดยใช้ลิงก์ที่ด้านล่างของหน้า และบันทึกแฟ้มไว้บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคุณ
    2. ขอแนะนำให้คุณออกจากโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่

    3. ใน Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม .exe ที่คุณบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ


   ทรัพยากรของผู้เชี่ยวชาญด้าน IT
   สิ่งที่ต้องดาวน์โหลดสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้อยู่ภายใต้ส่วน แฟ้มในดาวน์โหลดนี้ ทางด้านล่าง คุณสามารถคลิกสองครั้งที่แพคเกจปฏิบัติการเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง หรือแยกแฟ้มโปรแกรมติดตั้ง (แฟ้ม MSI) ออกมา โดยใช้บรรทัดคำสั่ง บรรทัดคำสั่งและคำแนะนำจะรวมอยู่ในบทความฐานความรู้เรื่อง การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจ Microsoft Self-Extractor (KB912203)

   หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft เรื่อง คำอธิบายเกี่ยวกับ Add-in ของ Microsoft Office File Validation (KB2501584)

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 01

   2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS

   ดาวน์โหลดนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งออกและบันทึกไปยังรูปแบบ PDF และ XPS ในโปรแกรม 2007 Microsoft Office แปดโปรแกรม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณส่งข้อมูลเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลในรูปแบบ PDF และ XPS สำหรับบางโปรแกรมของโปรแกรมเหล่านี้

  • 02

   Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats

   เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร สมุดงาน และการนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม Open XML ซึ่งเริ่มใช้ใน Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ตั้งแต่ Office 2007 และต่อเนื่องมาจนถึง Office 2010

  • 03

   2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)

   Service Pack 3 มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ 2007 Microsoft Office Suite การปรับปรุงนี้ใช้กับ Microsoft Office Project, Microsoft Office SharePoint Designer, Microsoft Office Visio, และ Visual Web Developer ด้วย

  • 04

   โปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 (KB2752073) รุ่น 64 บิต

   Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์