Servers

Microsoft® SQL Server® 2012 SP1 Reporting Services Add-in for Microsoft® SharePoint®

เปลี่ยนภาษา:
เทคโนโลยี SQL Server 2012 SP1 Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint 2010 ช่วยให้คุณสามารถรวมสภาพแวดล้อมการรายงานเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันของ SharePoint 2010
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  เวอร์ชัน:

  11.0.3000.00

  ชื่อไฟล์:

  1054\x64\rsSharePoint.msi

  1054\readme_rsaddin.htm

  วันที่เผยแพร่:

  6/11/2555

  ขนาดไฟล์:

  44.0 MB

  43 KB

   Microsoft SQL Server 2012 SP1 Reporting Services Add-in for SharePoint Products คือการดาวน์โหลดเว็บที่รวมเซิร์ฟเวอร์รายงาน Reporting Services เข้ากับการปรับใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft SharePoint 2010 เพื่อให้ประสบการณ์เกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้สภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานร่วมกันที่สนับสนุนโดย SharePoint หลังจากที่คุณติดตั้ง Reporting Services Add-in และกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณสำหรับการรวม คุณจะสามารถประกาศเนื้อหาของ Reporting Services ไปยังไลบรารี SharePoint แล้วดูและจัดการเอกสารเหล่านั้นจากไซต์ SharePoint โดยตรง Reporting Services Add-in มีหน้าที่การใช้งานดังต่อไปนี้
   • Power View ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของ Microsoft SQL Server 2012 SP1 Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Server 2010 Enterprise Edition คือประสบการณ์การค้นหา การแสดงภาพประกอบ และการนำเสนอข้อมูลแบบโต้ตอบ โดยมีการรายงานเฉพาะกิจแบบลากแล้วปล่อยสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ตัดสินใจทางธุรกิจ และผู้รวบรวมข้อมูล รายงาน Power View คือรูปแบบแฟ้มใหม่ RDLX
   • เปิดรายงานใน Report Builder จากไลบรารี SharePoint และบันทึกรายงานลงในไลบรารี SharePoint
   • Report Viewer Web Part ซึ่งมีความสามารถในการดูรายงาน การส่งออกไปยังรูปแบบการแสดงผลต่างๆ การนำทางหน้า การค้นหา การพิมพ์ และการย่อ/ขยาย
   • เพจ SharePoint เพื่อให้คุณสามารถสร้างการสมัครสมาชิกและจัดกำหนดการ และจัดการรายงานรวมทั้งแหล่งข้อมูลได้
   • สนับสนุนคุณลักษณะ SharePoint Foundation 2010 และ SharePoint Server 2010 มาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเอกสาร การทำงานร่วมกัน การรักษาความปลอดภัย และการปรับใช้ด้วยประเภทเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์รายงาน
   • ความสามารถในการเพิ่ม Reporting Services Report Viewer Web Part ไปยังหน้าหรือแดชบอร์ดใดๆ บนไซต์ SharePoint และกำหนดลักษณะที่ปรากฏเอง
   • ความสามารถในการใช้ระดับและบทบาทของสิทธิ์ SharePoint เพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์รายงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การรับรองความถูกต้องของฟอร์ม SharePoint เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
   • การแจ้งเตือนข้อมูล Reporting Services คือโซลูชันการแจ้งเตือนตามข้อมูลสำหรับ SharePoint Server 2010 Enterprise Edition ที่แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลรายงานซึ่งมีประโยชน์ต่อคุณอย่างทันท่วงที

   หากต้องการดูรายละเอียดว่ามีอะไรใหม่ใน Reporting Services โปรดดูที่ มีอะไรใหม่ (Reporting Services) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Vista Service Pack 2

   • ต้องใช้พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 37 เมกะไบต์สำหรับ Add-in นี้
   • ตรวจสอบเอกสาร Windows SharePoint Foundation หรือ SharePoint Services 2010 สำหรับข้อกำหนดระบบที่เกี่ยวข้อง

   คอมพิวเตอร์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้:
   • Windows SharePoint Foundation หรือ SharePoint Services 2010 พร้อมด้วยการสนับสนุนความสามารถในการโปรแกรมของ .NET
   • จำเป็นต้องมีโหมด Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services ใน SharePoint หากคุณต้องการใช้คุณลักษณะ Reporting Services ในโหมดที่เชื่อมต่อ
   • ไม่สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์สำหรับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อ
   • Microsoft Internet Explorer 7.0 ที่มี Service Pack รุ่นล่าสุด
  • คุณสามารถติดตั้งและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ตามลำดับใดก็ได้ แต่การดำเนินการที่รวมเข้าด้วยกันจะไม่พร้อมใช้งานจนกว่าขั้นตอนการกำหนดค่าจะเสร็จสมบูรณ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ทั้งสอง สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้ง โปรดดูแฟ้ม Readme สำหรับ Reporting Services Add-in ที่มีอยู่

    ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งอินสแตนซ์ของเทคโนโลยี SharePoint 2010

    ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลด Reporting Services Add-in โดยคลิกที่การเชื่อมโยง rsSharePoint.msi ในหน้านี้ เมื่อต้องการเริ่มการติดตั้งในทันที ให้คลิก เรียกใช้ เมื่อต้องการติดตั้งในภายหลัง ให้คลิก บันทึก

    ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้ง Reporting Services Add-in ในเซิร์ฟเวอร์ Web Front End (WFE) เพื่ออนุญาตให้ฟังก์ชัน Reporting Services ทำงานโหมดภายในเครื่องได้ สำหรับฟังก์ชัน Reporting Services ในโหมดที่เชื่อมต่อ ให้ทำตามขั้นตอนที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์

    ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้ง SQL Server 2012 Reporting Services ในเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ SharePoint ในตัวช่วยการติดตั้ง SQL Server 2012 ให้เลือก ‘Reporting Services – SharePoint’ ในหน้าการเลือกคุณลักษณะ คุณสามารถติดตั้ง Reporting Services add-in ได้จากตัวช่วยการติดตั้ง SQL Server 2012 นอกเหนือจากการดาวน์โหลดจากหน้านี้

    ขั้นตอนที่ 5: กำหนดค่า Reporting Services SharePoint Service และสร้างโปรแกรมประยุกต์บริการ Reporting Services อย่างน้อยหนึ่งโปรแกรม

    ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าสิทธิ์และเพิ่มชนิดเนื้อหาของ Reporting Services

    ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบการติดตั้ง

   ควรติดตั้ง Reporting Services add-in บนแต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่คุณต้องการใช้เพื่อใช้งานคุณลักษณะโหมดภายในเครื่องของ Reporting Services หรือคุณลักษณะโหมด SharePoint ที่เชื่อมต่อ เช่น Power View และการแจ้งเตือนข้อมูล

   สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง add-in โปรดดูที่ "ติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง Reporting Services Add-in for SharePoint”

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดภายในและโหมดที่เชื่อมต่อ โปรดดูที่ “การใช้ Access Services with SQL Reporting Services”


  • ภาษาที่สนับสนุน

   หน้าโปรแกรมประยุกต์ที่คุณใช้ในไซต์ SharePoint เพื่อดูและจัดการรายการเซิร์ฟเวอร์รายงาน รวมถึงข้อผิดพลาดและคำเตือนที่ปรากฏในหน้าเหล่านี้ มีพร้อมใช้งานในภาษาที่สนับสนุน ข้อความที่มาจากเซิร์ฟเวอร์รายงานและรายงานที่คุณออกแบบใน Report Designer มีพร้อมใช้งานในภาษาที่ SQL Server 2012 สนับสนุน Report Builder for SQL Server 2012 สนับสนุนภาษาเดียวกับที่ Reporting Services Add-in สนับสนุน ถ้าคุณต้องการสร้างรายงานที่มีชื่อเรื่องและป้ายกำกับในภาษาที่ SQL Server 2012 และ Report Designer ไม่สนับสนุน คุณสามารถใช้ Report Builder แทนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี SharePoint รุ่นภาษาเช็ก และคุณต้องการสร้างรายงานที่ใช้ชื่อเรื่องและป้ายกำกับเป็นภาษาเช็ก ให้เริ่มการทำงานของ Report Builder จากไซต์ SharePoint และเริ่มสร้างรายงานของคุณ เมื่อคุณดาวน์โหลด Reporting Services Add-in คุณต้องเลือกภาษา Report Viewer Web Part (ReportViewer.dwp) มีพร้อมใช้งานเฉพาะในภาษาที่คุณเลือก หน้าโปรแกรมประยุกต์และข้อความจะมีพร้อมใช้งานในภาษาที่สนับสนุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่คุณเลือกในหน้าดาวน์โหลดหรือไม่ก็ตาม

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์