Windows

อิมเมจ ISO ของชุดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย เดือนมกราคม 2556

เปลี่ยนภาษา:
แฟ้มอิมเมจ ISO ใน DVD5 นี้ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ที่เผยแพร่ใน Windows Update เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556
 • เวอร์ชัน:

  913086

  ชื่อไฟล์:

  Windows_KB913086_2013-01.iso

  วันที่เผยแพร่:

  7/1/2556

  ขนาดไฟล์:

  1.4 GB

   แฟ้มอิมเมจ ISO ใน DVD5 นี้ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ที่เผยแพร่ใน Windows Update เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 อิมเมจนี้ไม่มีโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft DVD5 ISO อิมเมจนี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบหลายภาษาแยกสำหรับแต่ละโปรแกรม และผู้ที่ไม่ใช้วิธีการแบบอัตโนมัติ เช่น Windows Server Update Services (WSUS) คุณสามารถใช้อิมเมจ ISO นี้เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงของทุกภาษาได้ในครั้งเดียว

   สิ่งสำคัญ:   ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบกับกระดานข่าวความปลอดภัยเฉพาะที่ http://www.microsoft.com/technet/security ก่อนที่จะใช้งานโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปรับปรุงแฟ้มให้ใหม่กว่านี้แล้ว

   ระบบปฏิบัติการด้านล่างจะประกอบด้วยภาษาตามจำนวนต่อไปนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น:
   • Windows XP - 24 ภาษา
   • Windows XP รุ่น x64 - 2 ภาษา
   • Windows Server 2003 - 18 ภาษา
   • Windows Server 2003 รุ่น x64 - 11 ภาษา
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ทำงานบน Itanium - 4 ภาษา
   • Windows Vista - 36 ภาษา
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ทำงานบน x64 - 36 ภาษา
   • Windows Server 2008 - 19 ภาษา
   • Windows Server 2008 รุ่น x64 - 19 ภาษา
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ทำงานบน Itanium - 4 ภาษา
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 - 19 ภาษา
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ทำงานบน Itanium - 4 ภาษา
   • Windows 7 - 36 ภาษา
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ทำงานบน x64 - 36 ภาษา
   DVD5 อิมเมจนี้ประกอบด้วยโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้
   KB2736416 / (MS13-007)
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2736418 / (MS13-007)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2736422 / (MS13-007)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2736428 / (MS13-007)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2736693 / (MS13-007)
   • Windows 8
   • Windows 8 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2012
   KB2742595 / (MS13-004)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2742596 / (MS13-004)
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2742597 / (MS13-004)
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2742598 / (MS13-004)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2742599 / (MS13-004)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2742601 / (MS13-004)
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2742604 / (MS13-004)
   • Windows Server 2003
   KB2742607 / (MS13-004)
   • Windows XP
   KB2742613 / (MS13-004)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   KB2742614 / (MS13-004)
   • Windows 8
   • Windows 8 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows RT
   • Windows Server 2012
   KB2742616 / (MS13-004)
   • Windows 8
   • Windows 8 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2012
   KB2753596 / (MS13-007)
   • Windows Server 2012
   KB2753842 / (MS12-078)
   • Windows 8
   • Windows 8 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows RT
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2012
   KB2756918 / (MS13-004)
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   KB2756919 / (MS13-004)
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2756920 / (MS13-004)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2756921 / (MS13-004)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2756923 / (MS13-004)
   • Windows 8
   • Windows 8 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2012
   KB2757638 / (MS13-002)
   • Windows 8
   • Windows 8 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows RT
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2012
   KB2758694 / (MS13-002)
   • Windows 8
   • Windows 8 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2012
   KB2758696 / (MS13-002)
   • Windows XP
   • Windows XP รุ่น x64
   • Windows Server 2003
   • Windows Server 2003 รุ่น x64
   • Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2769369 / (MS13-001)
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   KB2778930 / (MS13-005)
   • Windows 8
   • Windows 8 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows RT
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2012
   KB2785220 / (MS13-006)
   • Windows 8
   • Windows 8 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows RT
   • Windows 7
   • Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Vista
   • Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64
   • Windows Server 2008
   • Windows Server 2008 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2008 R2 รุ่น x64
   • Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
   • Windows Server 2012
 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 2 for Itanium-based Systems, Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista 64-bit Editions Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Professional x64 Edition , Windows XP Service Pack 3


   1. เมื่อต้องการเริ่มดาวน์โหลด ให้คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือเลือกภาษาอื่นจาก เปลี่ยนภาษา แล้วคลิก เปลี่ยน
    • คลิก เรียกใช้ เพื่อเริ่มการติดตั้งทันที
    • คลิก บันทึก เพื่อคัดลอกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งในภายหลัง

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 01

   Microsoft Security Essentials

   Microsoft Security Essentials มีการป้องกันแบบเรียลไทม์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือธุรกิจขนาดเล็ก โดยจะช่วยป้องกันไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ

  • 03

   โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7

   ดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรมแนะนำการปรับรุ่น Windows 7 เพื่อดูว่าพีซีของคุณพร้อมสำหรับ Windows 7 หรือไม่ โปรแกรมจะสแกนฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์และโปรแกรมที่ติดตั้งเพื่อค้นหาปัญหาความเข้ากันได้ที่รู้จัก ให้คำแนะนำวิธีแก้ไัขปัญหาที่อาจพบ และแนะนำสิ่งที่ควรทำก่อนปรับรุ่น

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์