Office

โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office XP (KB873352)

เปลี่ยนภาษา:
ความไร้เสถียรภาพด้านความปลอดภัยยังมีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Office XP ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้รหัสที่ร่างขึ้นโดยมีเจตนาร้ายแอบแฝงทำงานเมื่อจัดเก็บและเปิดเอกสาร Office จากเว็บไซต์ โปรแกรมปรับปรุงนี้จะช่วยแก้ปัญหาความไร้เสถียรภาพดังกล่าว
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  เวอร์ชัน:

  1

  ชื่อไฟล์:

  officexp-kb873352-client-tha.exe

  officexp-kb873352-fullfile-tha.exe

  วันที่เผยแพร่:

  8/2/2548

  ขนาดไฟล์:

  1.3 MB

  4.7 MB

  KB Articles: KB873352

  Security bulletins:MS05-005

 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 2000, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Server 2003, Windows XP


   • ใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้: Microsoft Office XP and Microsoft Access 2002 Runtime   • หากต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง คุณต้องมีโปรแกรมต่อไปนี้:
    • Office XP Service Pack 3
    • Office XP Service Pack 3 (SP3) สำหรับ Access 2002 Runtime (หากคุณติดตั้งโปรแกรม Access 2002 Runtime)

     หมายเหตุ:   รุ่นที่ทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (Full-file) (officexp-kb873352-fullfile-tha.exe) ของโปรแกรมปรับปรุงนี้ติดตั้งบน Office XP Service Pack 3- หรือ Office XP Service Pack 2 สำหรับ Office และ Access 2002 Runtime

    • Microsoft Windows Installer รุ่น 2.0 หรือใหม่กว่า Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 และ Microsoft Windows XP ได้รวมโปรแกรม Windows Installer ในรุ่นนี้ หรือเลือกดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของโปรแกรม Windows Installer แยกต่างหากจากตำแหน่งต่อไปนี้:


  • หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบควรดูที่ส่วน ทรัพยากรของผู้ดูแลระบบ

   คำแนะนำในการติดตั้ง
   หากคุณมีผลิตภัณฑ์ใดที่นำมาใช้ได้ ให้ทำหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

   • ใช้ Office Update บนเว็บไซต์ Office Online (แนะนำ) ไซต์ Office Update จะตรวจหาโปรแกรม Office และแจ้งให้คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและชุดโปรแกรม (Service Packs) ที่ทำให้โปรแกรม Office กลายเป็นโปรแกรมล่าสุด


   • ติดตั้ง โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยสำหรับ Office XP (KB873352) ในการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
    1. ดาวน์โหลดหนึ่งในแฟ้ม .exe ได้ด้วยการใช้การเชื่อมโยงที่ด้านล่างของเพจ และบันทึกแฟ้มไว้บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
     • officexp-kb873352-client-tha.exe: คุณควรดาวน์โหลดแฟ้มนี้หากคุณได้เข้าสู่แผ่นซีดีรอมผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลแหล่งติดตั้งในระหว่างการติดตั้งโปรแกรมปะแก้หากคุณเคยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณมาก่อน
     • officexp-kb873352-fullfile-tha.exe: ดาวน์โหลดแฟ้มนี้หากคุณไม่ได้เข้าสู่แผ่นซีดีรอมผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม หรือหากคุณประสบปัญหาขณะติดตั้ง officexp-kb873352-client-tha.exe
    2. ขอแนะนำให้คุณออกจากโปรแกรมต่าง ๆ ที่คุณกำลังเรียกใช้อยู่

    3. ในโปรแกรม Windows Explorer ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม .exe ที่คุณบันทึกไว้บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ


   ทรัพยากรของผู้ดูแลระบบ
   ผู้ดูแลระบบที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการ สามารถค้นหาทรัพยากรที่สมบูรณ์เพื่อใช้โปรแกรมปรับปรุง Office ในองค์กรของผู้ดูแลระบบได้จากไซต์ Office Admin Update Center บนไซต์นั้น ให้เลื่อนลงด้านล่างและดูใต้ส่วน ทรัพยากรการปรับปรุง สำหรับรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังปรับปรุง

   ดาวน์โหลดสำหรับโปรแกรมปรับปรุงนี้อยู่ใต้ส่วนที่ชื่อ แฟ้มในดาวน์โหลดนี้ ด้านล่าง คุณสามารถคลิกสองครั้งที่แฟ้มปฏิบัติการเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง หรือแยกแฟ้มโปรแกรมปะแก้ (แฟ้ม MSP) ด้วยการใช้บรรทัดคำสั่ง ทั้งบรรทัดคำสั่งและคำแนะนำจะรวมอยู่ในบทความ Knowledge Base เรื่อง (197147): Command-Line Switches For IExpress Software Update Packages

   ดูบทความ Microsoft Knowledge Base เรื่อง MS05-005: ความไม่มีเสถียรภาพใน Microsoft Office XP อาจเปิดโอกาสให้รหัสระยะไกลทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้

ดาวน์โหลดยอดนิยม

  • 01

   2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS

   ดาวน์โหลดนี้ช่วยให้คุณสามารถส่งออกและบันทึกไปยังรูปแบบ PDF และ XPS ในโปรแกรม 2007 Microsoft Office แปดโปรแกรม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณส่งข้อมูลเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลในรูปแบบ PDF และ XPS สำหรับบางโปรแกรมของโปรแกรมเหล่านี้

  • 02

   Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint File Formats

   เปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร สมุดงาน และการนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม Open XML ซึ่งเริ่มใช้ใน Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ตั้งแต่ Office 2007 และต่อเนื่องมาจนถึง Office 2010

  • 03

   2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)

   Service Pack 3 มีการปรับปรุงล่าสุดสำหรับ 2007 Microsoft Office Suite การปรับปรุงนี้ใช้กับ Microsoft Office Project, Microsoft Office SharePoint Designer, Microsoft Office Visio, และ Visual Web Developer ด้วย

  • 04

   โปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 (KB2752073) รุ่น 64 บิต

   Microsoft ได้วางจำหน่ายโปรแกรมอัปเดตสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต แล้ว โปรแกรมอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Microsoft Word 2013 รุ่น 64 บิต นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้นด้วย

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์