Office

แพ็คเกจส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษาสำหรับ Microsoft Office Communicator 2007

เปลี่ยนภาษา:
แพ็คเกจนี้ได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานของส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) ให้กับ Microsoft Office Communicator 2007
 • เวอร์ชัน:

  2.0.6362.0

  ชื่อไฟล์:

  CommunicatorMUI.exe

  วันที่เผยแพร่:

  21/9/2550

  ขนาดไฟล์:

  34.1 MB

   Microsoft Office Communicator 2007 เปิดตัวคุณลักษณะใหม่ที่หลากหลาย การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นที่สุด และความสามารถของ Enterprise Voice ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถโทรติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ และโทรติดต่อไปภายนอก ตลอดจนรับสายเรียกเข้าจากผู้ใช้โทรศัพท์แบบดั้งเดิม (PBX/PSTN) ได้

   เมื่อติดตั้งแพ็คเกจส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษาลงในการติดตั้ง Office Communicator 2007 ที่มีอยู่ จะทำให้ผู้ใช้สามารถสลับส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Communicator 2007 จากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งได้

   แพ็คเกจ MUI สำหรับ Office Communicator 2007 ประกอบด้วยภาษาต่างๆ ต่อไปนี้
   • อาหรับ
   • บัลแกเรีย
   • จีน - ประยุกต์
   • จีน - ดั้งเดิม
   • จีนฮ่องกง
   • โครเอเชีย
   • เช็ก
   • เดนมาร์ก
   • ดัตช์
   • อังกฤษ
   • เอสโตเนีย
   • ฟินแลนด์
   • ฝรั่งเศส
   • เยอรมัน
   • กรีก
   • ฮิบรู
   • ฮินดี
   • ฮังการี
   • อิตาลี
   • ญี่ปุ่น
   • เกาหลี
   • ลัตเวีย
   • ลิทัวเนีย
   • นอร์เวย์
   • โปแลนด์
   • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
   • โปรตุเกส - บราซิล
   • โรมาเนีย
   • รัสเซีย
   • เซอร์เบีย
   • สโลวัก
   • สโลวีเนีย
   • สเปน
   • สวีเดน
   • ไทย
   • ตุรกี
   • ยูเครน


 • ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 2000 Service Pack 4, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2

   • การดาวน์โหลดนี้ต้องใช้โปรแกรม Office ดังต่อไปนี้
    • Microsoft Office Communicator 2007 (ภาษาใดก็ได้)
  • ในการติดตั้งการดาวน์โหลดนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. ดาวน์โหลดแฟ้มโดยคลิกที่ปุ่ม ดาวน์โหลด (ด้านบน) และบันทึกแฟ้มลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ
   2. คลิกสองครั้งที่แฟ้มโปรแกรมบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเพื่อเริ่มโปรแกรมติดตั้ง
   3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

   ในการนำการดาวน์โหลดนี้ออก ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

   หากต้องการเอาแฟ้มดาวน์โหลดออก ให้ลบแฟ้ม CommunicatorMUI.msi

   ในการถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
   1. บนเมนู เริ่ม ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่า จากนั้นคลิก แผงควบคุม
   2. คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
   3. ในรายการโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ในปัจจุบัน เลือก Microsoft Office Communicator 2007, MUI แล้วคลิก เอาออก หรือ เพิ่ม/เอาออกหากมีกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเอาโปรแกรมออก
   4. คลิกที่ ใช่ หรือ ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการเอาโปรแกรมออก

ดาวน์โหลดยอดนิยม

กำลังโหลดผลลัพธ์ของคุณ กรุณารอสักครู่...

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์