Windows

โปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows 7 (KB2813170)

เปลี่ยนภาษา:
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft สามารถระบุปัญหาทางด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อระบบของคุณ
 • รายละเอียดโดยย่อ

  เวอร์ชัน:
  วันที่เผยแพร่:

  2813170

  8/4/2556

  ชื่อไฟล์:
  ขนาดไฟล์:

  Windows6.1-KB2813170-x86.msu

  2.4 MB

   ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft สามารถระบุปัญหาทางด้านความปลอดภัยที่มีผลต่อระบบของคุณ คุณสามารถช่วยปกป้องระบบได้ด้วยการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้จาก Microsoft สำหรับรายการปัญหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการใหม่
 • ความต้องการของระบบ

  ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 7, Windows 7 Service Pack 1


 • คำแนะนำ

   1. เมื่อต้องการเริ่มดาวน์โหลด ให้คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือเลือกภาษาอื่นจาก เปลี่ยนภาษา แล้วคลิก เปลี่ยน
    • คลิก เรียกใช้ เพื่อเริ่มการติดตั้งทันที
    • คลิก บันทึก เพื่อคัดลอกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งในภายหลัง
  • มีโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ อีก เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุดสำหรับคุณ ให้เข้าไปที่ Windows Update และคลิก ติดตั้งแบบด่วน เมื่อต้องการให้มีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุดลงบนคอมพิวเตอร์โดยตรง ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Security At Home และปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการปกป้อง
 • แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดยอดนิยม

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์
เรียกใช้ Microsoft Update
ปิด
ข้อมูลเพิ่มเติม