Windows

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB982110)

ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง

ดาวน์โหลดนี้พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Windows ของแท้ โปรดคลิกที่ปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อเริ่มการตรวจสอบความถูกต้องของ Windows ตามที่ระบุใน คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ของเรา Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อคุณ

ผู้ใช้ Windows Vista ต้องผ่านข้อกำหนดการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับ Microsoft ของแท้เพื่อให้ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์บางประการทำงานได้ และเพื่อรับการอัพเดตและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ด้านการรักษาความปลอดภัยจาก Microsoft หากต้องทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ คำถามที่ถามบ่อยเรื่องสิทธิประโยชน์จาก Windows ของแท้

เปลี่ยนภาษา:
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์
 • รายละเอียดโดยย่อ

  เวอร์ชัน:
  วันที่เผยแพร่:

  982110

  23/8/2553

  ชื่อไฟล์:
  ขนาดไฟล์:

  Windows6.1-KB982110-x64.msu

  783 KB

   ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของโปรแกรมปรับปรุงนี้ โปรดดูบทความฐานความรู้ที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 • ความต้องการของระบบ

  ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

  Windows 7


 • คำแนะนำ

   1. เมื่อต้องการเริ่มดาวน์โหลด ให้คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือเลือกภาษาอื่นจาก เปลี่ยนภาษา แล้วคลิก เปลี่ยน
    • คลิก เรียกใช้ เพื่อเริ่มการติดตั้งทันที
    • คลิก บันทึก เพื่อคัดลอกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งในภายหลัง
 • แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดยอดนิยม

อัพเดตพีซีฟรี

 • โปรแกรมแก้ไขด้านความปลอดภัย
 • การอัพเดตซอฟต์แวร์
 • Service Packs
 • ไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์
เรียกใช้ Microsoft Update
ปิด
ข้อมูลเพิ่มเติม